— Vi har tatt prøver av avsetningene på grunnen. Disse skal analyseres ved Kripos sitt laboratorium, sa politiinspektør Svein Erik Krogvold.

I dag viste politiet for første gang hva de har funnet på bunnen av Vatlestraumen.

— Vi har gått over havbunnen centimeter for centimeter. 58 meter nordøst for Revskolten lykt ligger det en grunne på 9,7 meter. Jeg forstår at det er her den nye staken står.

Politiet har ikke funnet skrapmerker på denne grunnen.

— Skrapemerkene er funnet på to andre grunner nordvest for stakepunktet. Cirka 6 meter nordvest er det en grunne på 10,1 meter, og cirka 10 meter samme retning er det en på 10,3. Vi befinner oss da rett nord for Revskolten lykt, sa Krogvold.

I dag viste han også frem en stein politiet fant på havbunnen. De mener denne ble slått av grunnen under sammenstøtet med «Rocknes». Steinen vil nå bli sammenliknet med steiner funnet i revner på skipet.

SJEKKER STEIN: Politiinspektør Svein Erik Krogvold viste frem steinen som skal ha blitt slått løs under grunnstøtingen.
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
FANT MALING: Her er grunnen som kan ha kostet 18 menneskeliv. De røde merkene er høyst sannsynlig maling fra «Rocknes».
POLITIET