Bergen kommunale bygg (BKB) får refs fra Mattilsynet på grunn av for dårlig vannforsyning til flere barnehager og helseinstitusjoner. Mattilsynet viser til høye bakterietall, for dårlig rensing og manglende rutiner for kontroll.

Se BTVs videoinnslag om saken her.

Har purret

På tross av flere purringer, har ikke BKB sørget for at vannforsyningene er godkjent i samsvar med drikkevannsforskriften.

Dette gjelder blant annet Unneland barnehage i Arna. Her fikk BKB allerede i november 2006 beskjed om å søke godkjenning av vannforsyningen. Det har de ennå ikke gjort. BKB har fått ny frist, 31. oktober, for å søke om godkjenning. Skjer ikke det, vanker det dagbøter.

— Bøtene blir på mellom 250 og 1000 kroner per dag. Vi er slett ikke fornøyd med at BKB ikke har foretatt seg noe på to år, sier Anna Walde, seniorinspektør i Mattilsynet.

E.coli

Styrer i barnehagen, Jarle Viken, trodde alt var i orden med vannforsyningen.

— Vi får vann fra brønn, og da er man mer utsatt for bakterier. Men vi fikk installert anlegg for UV-bestråling for noen år siden. Det, i tillegg til hyppige vannprøver, gjør at vi har følt oss helt trygge i forhold til vannforsyningen til barnehagen, sier Viken.

Desinfeksjon ved UV-bestråling utgjør én hygienisk barriere i vannforsyningssystemet. Drikkevannsforskriften har imidlertid krav om to barrierer.

Dersom UV-desinfeksjonstrinnet av en eller annen grunn ikke skulle fungere, vil råvannet komme ut i springen urenset.

Prøver fra råvannet i Unneland barnehage har ifølge Mattilsynet vist et urovekkende høyt bakterienivå i august 2006 og 2007.

— 59 E. colibakterier per 100 milliliter er et veldig høyt tall. Det skal være null, sier Anna Walde.

— Vi jobber nå med å finne ut hva slags type hygienisk barriere som vil fungere best. Deretter vil vi søke om godkjenning, sier Anne Marie Nes, spesialkonsulent i BKB.

- Hvorfor har dette tatt to år?

— Det kan jeg ikke svare på. Han som jobber med dette er på ferie.

Sårbare eldre

Heller ikke Hordnestunet i Fana har godkjent vannforsyning. Sykehjemmet har 20 eldre beboere. I et brev til BKB skriver Mattilsynet at helsemessig betryggende drikkevann er ekstra viktig for disse sårbare abonnentene.

Også her er det påvist E. coli i flere råvannsprøver, og sykehjemmet har bare én hygienisk barriere i vannforsyningen.

— Kraftig diaré på et sykehjem kan jo i verste fall føre til dødsfall, sier Walde.

Avdelingssykepleier Lene Pedersen var ikke klar over at vannforsyningen ikke er godkjent.

— Vi har ikke hatt problemer med dårlig vann. Men jeg kan se forskjell på vannet her og hjemme, det skal jeg ærlig innrømme, sier Pedersen.

Drikkevann hjemmefra

I Hordvik barnepark i Åsane har det ikke vært noen form for rensing. Vannet har hatt mye bakterier og vært svært misfarget. Barna har måttet ta med seg drikkevann hjemmefra. Barneparken ble imidlertid nedlagt i juni på grunn av for få brukere.

Storkontroll i år

Mattilsynets kontor for Bergen og omland gjennomfører i år tilsyn med alle vannverk i sitt område. De er spesielt opptatt av godkjenningspliktige vannforsyninger, det vil si vannverk som forsyner mer enn 50 personer, samt skoler, barnehager og helseinstitusjoner, forteller Anna Walde.

— Selve godkjenningen er et viktig redskap for å sikre trygt vann, understreker hun.

Walde sier at Mattilsynet så langt ikke har kommet over veldig alvorlige mangler:

— Vi har ikke funnet graverende forhold som har ført til hastevedtak.

Hva synes du om at sykehjem og barnehager ikke har godkjent drikkevann? Bruk kommentarfeltet.

Sonja Ystaas (mms)