— Vi har forsøkt å få Vesta på banen. Det har de nektet. Derfor forsøker vi nå å fremprovosere handling, sier Per Erland, advokat for Tor Johan Stuve.

I november starter rettssaken hvor Stuve, hans tidligere kollegaer Petter Hellevik og Miranda Kolbjørnsen, samt en rekke selskaper i Tordenskjold-sfæren, kreves for 65 millioner kroner. Flere av disse selskapene er gått konkurs.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS) mener de ikke har fått hva de betalte for da de kjøpte 20 sementskip fra Tordenskjold-systemet. Rettssaken gjelder skipene «Cem Madeira» og «Cem Feeder», som aldri ble overlevert.

Vil ha inntil 50 millioner

Dersom KGJS vinner rettssaken kan de tre holdes ansvarlig. Dermed kan de i verste fall bli nødt til å betale om lag 65 millioner kroner.

Erland sier Vesta aktivt bør involvere seg i saken, og at han flere ganger har tatt kontakt for å forsøke å få forsikringsselskapet på banen.

Han sier det er tegnet to styreansvarsforsikringer i Vesta. Den ene er begrenset oppad til 20 millioner kroner pr. tilfelle. Den andre til fem millioner kroner.

Siden rettssaken gjelder to forhold, håper Stuve forsikringen vil dekke inntil 50 millioner kroner av en eventuell erstatning.

Juridisk direktør Ole Petter Salen i Vesta forsikring sier innholdet i stevningen så langt ikke har endret forsikringsselskapets synspunkt.

Tabbeforsikring

Salen sier den ene forsikringen, som dekker inntil fem millioner pr. tilfelle, kan ha virkning. Men, sier han, den andre, og langt større forsikringen, gjelder ikke.

— Stuves advokat sier de med dette vil provosere frem handling fra Vesta. Hva synes du om det?

— Jeg kan ikke si annet enn at det er litt uforståelig.

Salen legger til at en eventuell straffesak mot de tidligere styremedlemmene vil også spille inn på vurderingen.

Stuve og hans styrekolleger er under etterforskning for å ha tappet rederigrupperingen Tordenskjold for penger. Dersom det viser seg at de bevisst har begått lovbrudd i forbindelse med salget av skip til KGJS, vil forsikringen ikke gjelde.

— Dette fungerer som en slags tabbeforsikring, eller mer nøyaktig en forsikring som slår inn dersom det er begått erstatningspliktig uaktsomhet, sier Salen.

TABBEFORSIKRET: Dersom Tor Johan Stuve har opptrådt uaktsomt, må forsikringsselskapet dekke tapet, mener rederen. ARKIVFOTO: TOR HØVIK