Byrådet anbefaler å ikke ta en klage fra Skipperstuen til følge. Dermed får utestedet ikke utvide uteserveringen ut på fortauet når varmen kommer tilbake. Skipperstuen har fått lov til å omdisponere noe av det innendørs skjenkearealet til utendørs, men får ikke bygge større uteservering. Politiet er blant etatene som har advart mot det, på grunn av store folkemengder i området på nattetid. Saken skal videre til Komité for helse og sosial for endelig avgjørelse.