Det var under en utvidet inspeksjon i Esbjerg i Danmark at forholdene på «West Lynda» ble oppdaget. 13 mangler ble påpekt. Alle omhandlet sikkerheten på skipet.

Livbåter ute av funksjon var en av de alvorligste anmerkningene som ble gitt under inspeksjonen. Det ble også gitt anmerkninger til skipets styresystem. I tillegg var lastedokumentene ikke utfylt i henhold til gjeldende regler.

Menneskelig svikt

- Ikke alle punktene var like alvorlige, sier Terje Sagemann, administrerende direktør i Vestland Rederi AS, som har ansvaret for båten.

— De alvorlige punktene som ga grunnlag for tilbakeholdelse hadde med menneskelig svikt å gjøre. Han som var ansvarlig for dette har vi skiftet ut.

Både kapteinen og maskinsjefen som var ombord under nevnte inspeksjon, ble skiftet ut etter inspeksjonen.

— Alle manglene som ble oppdaget under inspeksjonen ble rettet opp før båten fikk lov til å seile videre. Vi har hatt flere kontroller etter dette - senest 7. november i Frankrike, uten å få noen anmerkninger, sier Sagemann.

Under maltesisk flagg

Vestland Rederi AS er den norske avdelingen av polske Vestland Marine SPZOO. Vestland Rederi AS overtok den tekniske og økonomiske driften og ansvaret for skipet i 2003 fra eierselskapet i Gibraltar. «West Lynda» har seilt under maltesisk flagg siden da. Skipet går hovedsakelig i nordsjøfart og stor-europeisk fart, lastet med fiskeolje.

Bildet er tatt utenfor Rotterdam 18. mai 2004.FOTO: Berge og Vegstein Skipsfoto