Skipet fikk bistand av dykkere fra Forsvaret til å tette det 20 centimeter brede hullet i skroget. Tettingen foregikk både på utsiden og innsiden av skipet.

En redningsskøyte lå ved havaristen med pumper og lenser, ifølge vakthavende redningsleder Terje Langås ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Det var godt vær i området.

Stor redningsaksjon

Også en tauebåt og kystvaktfartøyet KV «Ålesund» deltok i den storstilte redningsaksjonen.

Skipet skal ha berørt grunnen i nordenden av Vatlestraumen, og deretter gått videre til Alvøypollen. Hovedredningssentralen ble varslet om grunnberøringen klokken 11.50, og en knapp time senere var det ikke lenger fare for skipet. Fartøyet går for egen maskin, og tar ikke lenger inn vann.

— Skipet fraktes til Mjellem & Karlsen, sier Eric Willassen, redningsleder ved Hovedredningssentralen.

To personer var om bord i skipet da grunnstøtingen skjedde. Ingen av dem skal ha kommet til skade.

I nærheten av «Rocknes»

Uhellet skjedde ikke langt fra stedet der «Rocknes» gikk rundt 19. januar i fjor. 18 sjøfolk omkom i ulykken.

Sandfrakteren «Brentland» er på 558 dødvekttonn, og er 48 meter lang.

Oljeutslippene fra fartøyet skal være begrensede.

<b>HULL I SKOGET:</b> Grunnstøtingen førte til et 20 centimeter bredt hull i skroget til «Brentland». Her jobber dykkere fra Forsvaret med å tette hullet.
ANE BØRHAUG
<b>REDNINGSAKSJON:</b> En rekke fartøyer ble sendt for å bistå havaristen, deriblant Kystvaktens KV «Ålesund».
Rune Nielsen
<b>OLJESØL:</b> Det dannet seg et flak av olje på sjøen etter havariet, men utslippet skal være begrenset.
Rune Nielsen
<b>REDNINGSSKØYTE:</b> Redningsselskapets skøyte «Bergen Krets» deltok i bergingen av skipet.
Ane Børhaug
<b>VED BROEN:</b> Havaristen ble liggende utenfor Alvøypollen, like sør for Sotrabrua.
Ane Børhaug