— Vi var nødt til å gjøre noe. Resultatene vi har oppnådd er svært gledelige, sier politioverbetjent Bjørn Eide ved Fyllingsdalen politistasjon til BT.

Politiet i Fyllingsdalen opplevde i fjor en dramatisk økning i vinningskriminaliteten. Oppklaringen på åtte prosent var heller ikke noe å skryte av.

Fra åtte til 40

Ledelsen bestemte seg for at noe måtte gjøres, og igangsatte et prosjekt hvor alle ansatte ved stasjonen ble involvert. Resultatene er svært interessante:

n Saker som ble oppklart økte fra åtte til nesten 40 prosent.

n Antallet grove tyverier ble mer enn halvert.

I prosjektet inngikk det blant annet registrering av kjente kriminelles bevegelser og økt patruljering i utsatte områder.

— Gjennom prosjektet har vi greid å løse 100 saker som ellers ikke ville blitt etterforsket, sier Eide.

Grundig til verks

Fra å etterforske sak for sak, bestemte politiet i «Dalen» at en egen etterforsker skulle lete etter fellesnevnere sakene imellom.

Summen av opplysninger gjorde at politiet kunne gå til pågripelse av flere personer. Et annet viktig virkemiddel var å utnytte lokalkunnskapen til hver enkelt tjenestemann.

— Vi gikk grundig til verks, kartla bevegelser og systematiserte opplysninger, mye mer enn hva vi ellers ville ha gjort, sier Eide.

Ved Kyrkjetangen og nærliggende områder var problemene spesielt store. Fra våren 2001 frem til mai 2003 ble det begått over 80 innbrudd og tyverier, i hovedsak fra biler. Onsdag og lørdag viste seg å være dagene hvor tyvene var hyppigst på tokt.

— Vi kunne ikke sitte å se på at dette fortsatte. Vinning ble satt i fokus. Like viktig som at vi har tatt mange tyver, er at det har hatt en forebyggende effekt, mener Eide.

Kan bli flinkere

Da halvårsprosjektet ble avsluttet for et par uker siden, besluttet man blant annet å sette opp et skilt ved Kyrkjetangen for å advare badegjester og turgåer mot tyver. Det skal være første gang at slike skilt tas i bruk i Bergens-området.

— Hver enkelt av oss kan gjøre mye for å redusere tyveriene ved at man ikke legger igjen verdigjenstander i bilene. Mange tar med seg verdiene, men lar vesker og bager ligge igjen. Tyvene kan ikke vite at disse er tomme, og dermed begås det innbrudd, sier Eide.

Politiet står over for tøffe prioriteringer. Det gjør at vinningskriminalitet ofte havner bakerst i køen. Slik vil ikke Eide at det skal være.

— Vi er nødt til å gjøre tøffe valg, men det er også viktig at vi yter publikum service. Tar vi ikke slike tyverier på alvor, mister vi tilliten blant folk, sier Eide.

Han håper nå at etterforskningsmetodene kan videreføres og mener andre deler av politidistriktet kan lære mye av erfaringene fra Fyllingsdalen.

<b>ADVARSEL:</b> For første gang setter politiet opp skilt for å advare oss mot tyver. Dette er et av mange nye virkemidler politiet i Fyllingsdalen tar i bruk for å gjøre livet surere for kjeltringene. - Resultatene vi har oppnådd er svært gledelige, sier politioverbetjent Bjørn Eide. FOTO: EIRIK BREKKE