– Jeg har mistet tiltroen til politiet, rettsvesenet og det offentlige, sier Per Kristensen til Bergens Tidende.

Den opprivende barnefordelingssaken startet med at moren påsken 1998 førte barna ut av landet uten at det var rettslig avklart hvor barna skulle bo.

Faren reiste så til Danmark for å hente sønnene hjem igjen. De fikk imidlertid ikke bli lenge. Mor kom og hentet dem tilbake til Danmark, denne gang med bistand fra barnevernet.

I ettertid ble faren dømt for barnebortføring, mens moren og barnevernet slapp unna straff.

– Hjelpeløs

– Jeg mener guttene ble tatt ulovlig ut av landet med hjelp fra det offentlige. På lommen hadde jeg en kjennelse fra Sunnhordland namsrett om at barna oppholdt seg ulovlig i Danmark, sier Kristensen.

For ham var det helt uforståelig at han ble dømt for kidnapping. Det skjedde fordi Gulating lagmannsrett avsa en midlertidig kjennelse om at barna skulle tilbakeføres til moren i Danmark.

– Jeg var på ferie med guttene og hadde ikke kunnskap om kjennelsen, forklarer halsnøymannen.

I 2001 oppstod en ny opphetet situasjon. Eldstesønnen som var på besøk hos far, nektet å reise til Danmark etter endt sommerferie. Sunnhordland namsrett bestemte imidlertid at gutten skulle tvangshentes.

Guttens fortvilte motstand mot barnevernet og to polititjenestemenn, ble filmet av far og sendt på TV2.

– Jeg var hjelpeløs og kunne bare se på. Barnefaren ble etter denne episoden på ny beskyldt for kidnapping, men ble høsten 2001 frikjent, da sønnen fikk fortelle sin historie i retten.

– Økonomisk straff

Nå krever Kristensen erstatning for kostnadene han har hatt etter straffeforfølgelsen i forbindelse med denne siste saken. Kravet er blankt avvist.

Kristensen mener han kan dokumentere både tapt arbeidsfortjeneste og sakskostnader. Han har derfor stevnet Staten ved Justis— og politidepartementet for Sunnhordland tingrett.

– Jeg gjør det for prinsippet sin del. I slike saker får ofte mor tildelt fri rettshjelp. Når saken er avgjort, blir far i de fleste tilfeller ilagt alle saksomkostninger.

– Dette er en økonomisk straff mot en som har kjempet en ærlig kamp for å bevare kontakten med sine barn, sier Kristensen.

Frykter kverulantstempel

Han vil ikke tallfeste erstatningskravet offentlig før tvistemålssaken kommer opp i retten 7. juni.

– Jeg er redd dommerne vil oppfatte meg som en kverulant som ikke vil innfinne seg med tingenes tilstand. For meg har hele denne saken handlet om at jeg ville ha kontakt med det aller kjæreste jeg har – mine barn, sier Kristensen.

I dag bor den eldste sønnen på snart 17 år hos faren. Ifølge faren har gutten det bra og gjør det godt på skolen. Den yngste sønnen på snart 15 år bor hos moren i Danmark.

Regjeringsadvokaten ønsket ikke å kommentere saken før den kommer opp for retten.

BITTER: ¿ Jeg fikk ingen bistand fra det offentlige, da saken sto på. Det fikk min eks-kone, sier Per Kristensen. Nå krever han erstatning fra Staten.ARKIVFOTO: TV2