Det nye kildesorteringssystemet skiller mellom papir og papp. Aviser, reklame og blader kan du hive i papirbosset slik du pleier. Dette vil bli hentet av bossbilen. Papp, som melke— og eggekartonger, skal samles for seg og må bringes til postene Bergen Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR) har opprettet.

Holder abonnentsprisen nede

— Det blir 85 slike poster, 60 i Bergen kommune og 25 i eierkommunene til BIR, opplyser Kjersti Kildahl, informasjonssjef i BIR.

— Postene settes opp der det allerede er gjenvinningscontainere for glass og papir. Vi er ikke klar med alle, men gi oss en uke, ber hun. 86 prosent av alt papiravfall er lesestoff. I dag bruker BIR åtte millioner kroner årlig på å sortere blandingen av papp og papir. Ved den nye ordningen kan selskapet selge mer til Norske Skog og oppnå en høyere pris på råvarene.

Sparer penger

— Den nye ordningen har kostet BIR 1,5 millioner, men om noen år vil vi spare tre til fem millioner kroner årlig på dette, noe som vil komme kundene til gode. Når kostnadene går ned, vil abonnementsprisen holdes nede, presiserer Steinar Nævdal, administrerende direktør i BIR.

Nævdal påpeker at gjenvinning er en nasjonal oppgave. Ved å sortere ved kilden slipper BIR merarbeid og oppnår bedre kvalitet på det som skal sendes til gjenvinning.

Mer arbeid

Finansbyråd Trond Tystad var til stede ved åpningen, som ble holdt på Bergen Storsenter tirsdag formiddag. Han ser at forbrukerne vil få mer å stri med i en ellers travel hverdag.

— Sorteringen blir mer komplisert, men forbrukerne og ikke minst miljøet vil vinne på det, mener Tystad.

— Jo flinkere folk er, jo fortere vil systemet bli lønnsomt både for forbrukerne, miljøet og BIR. Miljøgevinsten er viktigst. Man må tenke globalt og handle lokalt, oppfordrer han.

Ønsker du å vite hvor din nærmeste sorteringspost er, kan du kontakte BIRs kundetelefon, 55 27 77 90, eller hjemmesiden, som har adresse www.bir.as.