– Det har skjedd i Hordaland på samme måte som landet ellers. Her i fylket var Osterøy først ute, sier seniorrådgiver Håvard Rød hos Fylkesmannen i Hordaland.

Før 2007 var det kun lov for kommuner å ha generell eiendomsskatt i tettbygde strøk. De kunne dessuten ha skatt på verk og bruk, det vil si på kraftanlegg, større industrianlegg og bedrifter.

– Etter lovendringen kan alle kommuner ta skatt på inntil 7 promille (0,7 prosent) av taksten på all fast eiendom. De kan ikke skille mellom boliger og fritidseiendommer, men må i så fall ha skatt på alle. Men de kan fortsatt bare ha skatt i tettbygde strøk, sier Rød.

Kommuner som ikke har hatt eiendomsskatt før, må følge en opptrappingsplan. De kan ta høyst 2 promille første året. Deretter kan det legges på 2 promille hvert år, med 7 promille som topp.

Generell eiendomsskatt

Disse kommunene har utvidet fra skatt på verk og bruk til generell eiendomsskatt i 2008 eller 2009:

 • Osterøy (2007)
 • Fitjar
 • Austevoll
 • Kvinnherad (fra 2010)
 • Fusa
 • Meland
 • RadøyFølgende kommuner går fra null til generell eiendomsskatt:
 • Sund
 • Tysnes
 • BømloFølgende hordalandskommuner har ingen eiendomsskatt:
 • Sveio
 • Stord
 • Os
 • Fjell
 • AskøyDisse har eiendomsskatt kun på verk og bruk:
 • Odda
 • Ullensvang
 • Eidfjord
 • Jondal
 • Ulvik
 • Granvin
 • Lindås
 • Austrheim
 • Fedje
 • Masfjorden
 • Modalen
 • Samnanger
 • Vaksdal
 • Øygarden
 • EtneEiendomsskatt etter den gamle ordningen, både i tettbygde strøk pluss verk og bruk:
 • Bergen
 • Voss
 • KvamKvam vurderer altså å utvidelse til eiendomsskatt generelt i hele kommunen, det samme vurderer Vaksdal fra 2010.