— Det blir mest synsing, men jeg vil tippe at en håndfull fanger rømmer hvert år. Jeg vil i hvert fall tro at det er mer enn bare noen få, sier Siri Nome, leder for sikkerhetsavdelingen ved Sandviken sykehus.

Tas ikke hensyn

Nome sier det ikke generelt sett ikke tas hensyn til om en pasient er innsatt i fengselet når sykehuset vurderer sikkerhetsrisikoen.

— Vi er først og fremst en medisinsk institusjon som skal gi behandling. Det er vanskelig å sette slike merkelapper på pasientene, sier Nome.

Den drapssiktede ble første gang innlagt på Sandviken sykehus 19. juni i år.

I perioden frem til 18. juli vekslet siktede mellom å være innlagt ved Sandviken sykehus og tilbake i fengselet. Han var tilbake i fengselet to ganger i løpet av perioden frem til 18. juli.

— I denne perioden rømte pasienten én gang fra Sandviken. Politiet ble varslet, men pasienten kom tilbake til sykehuset på eget initiativ, sier divisjonsdirektør for psykiatrisk avdeling i Helse Bergen Hans Olav Instefjord.

— Den 18. juli ytret pasienten ønske om å bli overført til fengselet. Ønsket ble imøtekommet, og fengselet avtalte møte med pasienten. Da fengselsbetjentene møtte til avtalt tid var pasienten unnsluppet, forteller Instefjord.

Han kan bekrefte at det ikke var snakk om en brutal rømming.

— Han truet ingen, og det var i utgangspunktet ingenting kriminelt i måten han kom seg ut på, forklarer han.

— Spaserte han ut døren?

— Pasienten var på lukket avdeling. Han kom seg ut fra den lukkede avdelingen, og tok seg deretter ut i friluft, sier Instefjord.

Han vil ikke gå i ytterligere detaljer.

- Annerledes behandling

Direktør ved Bergen fengsel Kjetil S. Evjen mener Sandviken sykehus bør behandle fanger annerledes enn andre pasienter.

— Sykehuset må også vurdere forholdet at den innlagte soner en fengselsstraff. Vi forventer at de tar det samfunnsansvaret det vil si, sier han.

— Hvilken kontakt er det mellom Sandviken sykehus og fengselet når en innsatt blir innlagt?

— Vi holder løpende kontakt.

— Hvem har ansvaret for sikkerheten dersom pasienter legges inn ved vanlige sykehus utenfor psykiatrien?

— Dersom pasienter legges inn ved for eksempel Haukeland er det vi som har ansvaret for sikkerheten, og har sikkerhetsfolk til stede. I psykiatrien tar de vanligvis kontakt med politiet, ikke fengselet, dersom det er behov for ekstra sikkerhetstiltak, sier Evjen.

34-åringen som er siktet for drapet på Ingvild Myking rømte tirsdag fra akuttmottaket ved Sandviken sykehus. Akuttmottaket er en lukket avdeling.

— Det betyr helt konkret at inngangsdøren er låst utenfra, sier Nome.

— Er det gitter foran vinduene?

— Nei da, det er lagt opp til at det skal være veldig pent på hele avdelingen.

— Er det mulig å åpne vinduene?

— Nei, men det har faktisk skjedd at pasienter har rømt ved å skru ut vinduet, og det forskrekket oss.

- Lettere å rømme

— Er det vanskeligere for en innsatt å rømme fra fengselet enn å rømme fra Sandviken sykehus?

— Selvsagt. Fengselet har fysiske bygningsmessige forhold som gjør det mye vanskeligere.

— Hvor lett er det egentlig for en fange å rømme fra Sandviken sykehus?

— Spørsmålet du stiller er vel egentlig om hvor lett det er å lure de ansatte på sykehuset. Jeg har liten lyst til å annonsere at vi kan lures, men noen har klart det.

Kan oppstå konflikter

Siri Nome innrømmer at det kan oppstå konflikter mellom sykehuset og politiet eller kriminalomsorgen når det gjelder pasientenes sikkerhetsnivå.

— Det kan tenkes at vi gjør en annen vurdering enn de ville ha gjort. Det hendte for eksempel at vi lot en drapsdømt pasient dra på joggetur sammen med to fra personalet på sykehuset. De møtte en politimann på joggeturen, som ringte meg etterpå. Jeg spurte om det hadde skjedd noe, men siden det ikke hadde det, mener jeg at vi vurderte sikkerhetsrisikoen riktig, sier hun.

TOK SEG UT: Den drapssiktede 34-åringen skal ha tatt seg ut gjennom denne døren da han rømte fra Sandviken sykehus. Avdelingssjef ved sikkerhetsavdelingen Siri Nomeog divisjonsdirektør for psykiatrisk avdeling i Helse Bergen Hans Olav Instefjord legger vekt på at Sandviken sykehus ikke er et fengsel.
VEGAR VALDE