— Helt uakseptabelt å kutte i aktivitetene til de minste, mener pappa Bjarte Oen. Hvert år har de fleste skolene i Hordaland reist en dag på fjellet for å stå på ski. Men i år kan mange elever se langt etter den tradisjonelle skidagen. Skolen ser seg ikke råd nå som foreldrene ikke lenger får betale.

— Jeg synes dette er uakseptabelt. Kommunen må finne rom for et såpass billig velferdstiltak for barna, sier Bjarte Oen fra Os. Han er far til Maren (8) og Eirik (11). I år må de nøye seg med minnene om fjorårets skidag på Kvamskogen med Kuventræ skule.

— Skidag er veldig gøy! Det er dumt at skolen ikke har penger og at vi ikke får gå på ski, mener Maren.

— Det er veldig lett å kutte i tiltakene til dem som er minst når det skal spares, supplerer pappa.

Foreldrene finansierte

For skolene er avhengige av at foreldrene betaler fra 90 til 150 kroner for hvert barn som skal delta på skidagen. Men i høst mottok skolene et krast brev fra Statens utdanningskontor i Hordaland, hvor de får klare retningslinjer om å begrense foreldreutbetaling til det absolutt minimale.

I praksis betyr dette at mange elever verken får reise på skidag, eller ta turer til museer eller teater.

Rektor Per Olav Sørås ved Kuventræ skule i Os har forståelse for at skolen ikke skal presse foreldre med dårlig økonomi til å betale for skoleaktiviteter de ikke har råd til. Samtidig er han fortvilet over situasjonen.

— For mange elever har skidagen stor verdi siden de bare får denne ene skituren i året, sier Sørås.

Skidag på dugnad

BT har kontaktet et bredt utvalg skoler i Hordaland. Tendensen er klar; skolene kutter skidagen som følge av innskjerping av foreldrebetaling.

— Tidligere reiste vi på skidag til Kvamskogen. På grunn av innskjerping av reglene, som sier at foreldrebetaling ved turer ikke er tillatt, blir det ikke tur til Kvamskogen for å avvikle skidag i år, sier rektor Bjørn Tveit ved Flatøy skule i Meland.

Noen skoler prioriterer skidag for et utvalg klasser. Andre løser finansieringen ved å samle inn penger på dugnad. De heldigste får skituren sponset av idrettslaget.

— I prinsippet kan innsamlede midler brukes til eksempelvis skidag på Kvamskogen med skitrekk betalt. Men det må gjelde alle elevene og uten at foreldre betaler deler av turen, sier Roger Breivik ved oppvekst- og kulturkontoret i Osterøy kommune.

Gratis grunnskole

Kuventræ skule gikk med rundt 200.000 kroner i overskudd i fjor. Men pengene ble inndratt for å dekke driftsunderskuddet i Os kommune. Dette gir skolen ytterligere mindre rom for å gi elevene noe ekstra i hverdagen.

— Prinsippet er at grunnskoleopplæringen skal være gratis. Eneste måten vi kan få skidagen tilbake er at kommunen legger skidagen inn i kommuneplanen og dermed forplikter seg økonomisk, mener rektor Sørås.

VIL PÅ SKI: – Vi synes det er dumt at vi ikke får dra på skidag, sier Maren (8) og Eirik (11) Oen. Kuventræ skule i Os kommune er en av skolene som har sett seg nødt til å kutte velferdstilbudet for barna.
FOTO: ØRJAN DEISZ