Han leder familieselskapet Heldal Bygg, som ferdigstiller rundt 30 leiligheter årlig. Heldal er tilfreds med at reguleringsplaner nå blir billigere å få igjennom.

– Vi har jo følt det urimelig dyrt når vi har betalt i dyre dommer for et stempel. Men det hjelper ikke oss utbyggere mye dersom byggesaksgebyrene økes tilsvarende. Da gir de med en hånd og tar med den andre.

Heldal mener de eneste som virkelig tjener på endringen, er grunneiere som utarbeider reguleringsplan for å så å selge ferdigregulerte tomter.

– Det er godt mulig at lavere priser vil få flere til å lage reguleringsplaner. Men dersom byggesaksgebyrene øker, er det uansett kjøperen som til slutt må betale regningen.