— Fløyen er et offentlig byrom som er like viktig som selve bysentrum. Derfor er jeg meget skeptisk til å sette opp troll uten at en komité har sett rent kunstnerisk på dette, sier Johannessen.

Laget av kunstnere

I går fortalte BT om Siv Gørbitz og hennes private initiativ til å sette opp en eventyrløype på Fløyen. Hennes målsetting er å få barn i aktivitet. Trollhoder, en trollkjerring og en trollfamilie skal gjøre løypen mer spennende. Grønn Etat har gitt grønt lys til trollskogen, som åpner i september.

— Vi har ikke hatt en kunstnerisk vurdering av trollene, men det er jo kunstnere som har laget dem, forteller byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal.

Han forklarer at dette først og fremst er en hinderløype, der trollhoder blir plassert langs en 250 meter lang trasé i skogen ovenfor Fløystasjonen. Ved inngangen til løypen vil det være en samlingsplass med benker, en informasjonstavle og noen få trollhoder. Resten av trollfamilien må du inn i skogen for å få øye på.

— Denne delen av skogen er allerede satt av til aktivitetsområde i bruksplanen for Fløyen, sier Brandsdal. Han ser på området som en naturpark og mener trollhoder i tre glir fint inn i dette miljøet.

Profesjonell skulpturpark

Kjell Johannessen roser Gørbitz' initiativ som idealistisk og synes selve ideen om en hinderløype for barn er god. Det er trollene han er skeptisk til.

— Troll gir lett et amatørsignal, sier Johannessen, som samtidig understreker at han bare har sett BTs bilde av figurene som skal plasseres på Fløyen. Han vil nødig såre noen, men ønsker en debatt rundt bruken av området.

— Vi er veldig nøye med skulpturene i sentrum, men så snart vi beveger oss opp på Fløyen kan vi lage tretroll. Det hadde vært helt udiskutabelt i sentrum. Fløyen er hellig. Vi bør trå varsomt og gjøre ting ordentlig der også, mener Johannessen, som påpeker at det tross alt er en stor turistattraksjon.

Keramikeren foreslår heller en skulpturpark på Fløyen laget av profesjonelle, internasjonale kunstnere. Han har selv vært med å lede et internasjonalt symposium på Jørpeland, der fire kunstnere har laget skulpturer i rustfritt, syrefast stål. Her i Bergen ser han for seg steinskulpturer.

— Det er viktig at vi satser profesjonelt på Fløyen, avslutter Kjell Johannessen.

ØNSKER DEBATT: Keramiker Kjell Johanessen er redd for at en trollskog på Fløyen skal gi et amatørpreg og ønsker derfor en profesjonell, kunstnerisk vurdering.<p/>FOTO: ARNE NILSEN