Mandag denne uken avslørte BT at politiet planlegger aksjoner i Nygårdsparken over nyttår. Målet er å ta selgere, men brukere kommer også til å bli innbrakt. Dette kommer til å bli en av de største uroaksjoenen fra politiet noensinne i Nygårdsparken.

Politiet kommer også til å bruke politstudenter i aksjonene.

Kan være greit

Studentrådsleder Simen Bakke på Politihøgskolen mener det ikke er unaturlig å bruke studenter i slike oppdrag.

— Så lenge det er en del av tjenesten som studentene blir tilbudt i praksisen er dette greit.

Etter det BT vet vil alle de 60 politistudentene som har sin praksis i Hordaland politidistrikt også bli involvert i narkoaksjonene. Dette blir første gang politiet i Hordaland benytter seg av så mange studenter i én og samme aksjon.Bakke presiserer at han ikke kjenner til dette spesifikke oppdraget.

— Men dersom hensikten er å benytte studentene som arbeidskraft, fordi det ikke er nok politifolk der og da til å gjennomføre oppdraget, er dette mer problematisk.

— Hvorfor er det problematisk?

— Studentene skal ikke benyttes om arbeidskraft for å dekke opp et reelt behov av politifolk. Da vil jo noe av poenget med å ansette flere folk i politidistriktet forsvinne, man skyver bare på et problem, sier Bakke.

Erfarne er med

Politistasjonssjef Olav Valland i Bergens sentrum ville hverken bekrefte eller avkrefte saken da BT snakket med han tidligere i uken.

– Generelt så kan jeg si at politistudenter, i opplæringsøyemed, blir brukt i all slags type tjeneste, uten at jeg vil kommentere akkurat det du spør om. Uansett hvilke oppgaver studentene blir brukt til er de alltid sammen med erfarne veiledere.

Hva mener du om å bruke politistudenter til å rydde parken?