I går kunne Bergens Tidende fortelle at Fremskrittspartiets vil foreslå for Stortinget at politiets særskilte etterforskningsorgan SEFO blir erstattet med et frittstående polititilsyn. Forslaget blir formelt satt frem i Stortinget kommende onsdag, av partiets to representanter i justiskomiteen.

Både politikerne i justiskomiteen, juseksperter eller politiet er kritiske til forslaget, og mener det vil by på praktiske problemer. Men helt avvisende er de ikke.

Advarer mot byråkrati

— Det stikker ikke like mye i ryggmargen min som det ellers pleier å gjøre når Frp kommer med forslag, sier stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap), som sitter i justiskomiteen.

Som mangeårig advokat har Storberget solid kjennskap til SEFO-problematikken. Han er ikke sikker på at et polititilsyn er det som skal til for å få skikk på SEFO.

— Vi må vokte oss vel for å etablere et nytt byråkrati. SEFO må heller bli mer operativt - i dag har de ikke engang egne kontorer. Jeg ser også behovet for å gjøre SEFO til et uavhengig kontrollorgan, for eksempel med egne etterforskere, sier Storberget.

Han ser heller ikke bort ifra muligheten for at et polititilsyn kan supplere dagens SEFO.

- Ikke tillit innad

Polititjenestemennene selv har flere ganger uttrykt misnøye med dagens SEFO. Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen møter likevel ikke Frp-forslaget med klappsalver

— Vår oppfatning er at klagesaker mot politiet bør behandles på en bedre måte enn i dag, for eksempel ved at de behandles av et helt eget organ i politiet, sier Johannessen til Bergens Tidende. Han ser i likhet med Fremskrittspartiet behovet for en bedre kontroll med politietatens arbeid.

— SEFOs store problem i dag er at organet ikke har god nok tillit i samfunnet eller innad i etaten. Vi ønsker derfor å forbedre SEFO på en rekke områder, og vi har invitert alle våre lokallag til å komme med innspill, sier Johannesen. Forbundet drøfter nå også et høringsnotat om tiltak for å forbedre SEFO.

- Hvordan finne etterforskere?

Jusprofessor Henry John Mæland ved Universitetet i Bergen nærmest slakter tanken om et totalt uavhengig polititilsyn.

— Det høres i utgangspunktet veldig greit og logisk ut. Men hvor skal dette polititilsynet få sine etterforskere fra? Den kompetansen er vanskelig tilgjengelig utenfor politi og påtalemyndighet. I stedet for at politiet etterforsker sine kolleger slik som i dag, så vil de i et polititilsyn etterforske sine gamle kolleger, hevder Mæland.

Jusprofessoren er svært tilfreds med det eksisterende klageorganet, og mener at heller ikke at de høye henleggelsestallene i SEFO bør brukes mot det eksisterende organet.

— Politimenn har et arbeid hvor de stadig vekk blir anmeldt av kriminelle. Da er det bare naturlig at mange saker blir henlagt, mener Mæland.