ROY HILMAR SVENDSEN

BT kunne i går fortelle at en bergensk politimann nylig fikk 10.000 kroner i bot for å ha hatt sex med en kilde i narkomiljøet. Da kvinnen ringte ham og fortalte at hun hadde 100 gram amfetamin som hun måtte bli kvitt, sørget politimannen og kollegene hans for at kvinnen unngikk straffeforfølgning Rett før påske ble Hordaland politidistrikt ilagt en bot på 30.000 kroner for den pinlige episoden.

— Ubehagelig følelse

Advokat Jostein Alvheim, leder i Bergen Forsvarerforening, reagerer på at polititjenestemenn lar kriminelle slippe påtale for alvorlige.

— I retten får jeg ofte en ubehagelig følelse av at det ligger ting bak som ikke kommer frem i retten eller i sakspapirene. Jeg har selv mange ganger lurt på hvordan en sak egentlig har begynt, uten å få ordentlig svar. Vi vet jo at politiet kjøpslår med kriminelle for å oppnå noe mer, gjerne for å ta storfiskene. Slikt kan dessverre sjelden dokumenteres, så vi har ikke noe belegg for å si at det skjer ofte, sier Alvheim.

— Hva syns du selv om en slik praksis?

— Det er prinsipielt betenkelig at slike ting får foregå i det skjulte. Jeg har mer sans for at man får vite hva som har skjedd i etterforskningen, og hadde foretrukket at etterforskerne var mer åpne om metodene sine.

Beskytter kildene

— Forsvarerne skal i utgangspunktet ha fullt innsyn i saken, også når saken starter hos en politikilde, sier politimester Vidar Refvik til BT.

Han forteller at politiet heller henlegger en sak fremfor å dra den for retten, dersom saken står og faller på en kilde som må holdes skjult, for eksempel av hensyn til kildens sikkerhet.

— Er det vanlig at politiet ser gjennom fingrene med forbrytelser som informantene deres gjør seg skyldige i, slik at saken aldri havner hos statsadvokaten?

— Nei, jeg håper ikke det. Straffbare forhold skal normalt føre til en reaksjon, og det burde også ha skjedd i dette tilfellet, sier politimesteren.

Avviser 1.mai-taktikk

Til tross for at statsadvokatens avgjørelse var klar allerede før påske, ble ikke offentligheten orientert om skandalen før ved 15-tiden fredag, dagen før avisfrie 1. mai. Men politimester Refvik avviser bestemt at det var en taktisk manøver for å unngå oppmerksomhet i pressen.

— Etter statsadvokatens avgjørelse, hadde vi to uker på oss til å vurdere om vi ville godta forelegget. Tiden etterpå trengte vi til å behandle saken internt i politiet, sier Refvik.