— Det kan gjøres på 20 minutter. Hun kan komme når som helst og få gjort det gratis, sier han da BT ringer. Vivian Lund sier hun ved tidligere henvendelser til klinikken har fått beskjed om at hun selv må betale disse pengene.

Kalkulert risiko

En ny operasjon er imidlertid Ørner skeptisk til.

— Hun er ikke garantert at det samme ikke kan skje igjen. De som en gang har fått kapsling, har lettere for å få det igjen, sier han.

— Hvor vanlig er en slik komplikasjon?

— Jeg vil ikke kalle det for en komplikasjon. At protesen blir hard er noe som skjer ved anslagsvis fem prosent av alle brystoperasjoner. På linje med redusert følsomhet er det en kalkulert risiko som man ikke helt kan utelukke. Men det er ikke farlig, og de fleste kvinner som står i denne situasjonen velger erfaringsmessig å beholde de harde brystene fremfor å bli helt flate som de var før operasjonen.

God informasjon

— Hva med væsken som siver ut av brystene?

— Det har overhodet ikke noe med operasjonen å gjøre. Mange tror at det er protesen som lekker, men det har ikke noe med det å gjøre. Det er heller ikke snakk om noen infeksjon. Mange kvinner har sekret i brystene som kan sive ut. Det er et naturlig fenomen som ikke kan rettes opp ved eventuelle nye inngrep, sier Tom I. Ørner. Han presiserer at alle kvinner som velger å gjennomføre et slikt inngrep, får svært god informasjon om alle mulige bivirkninger i forkant.

— Alle vet hva de går til, og de må ta avgjørelsen selv.

Alle behandles likt

— Er det fordi hun ikke betalte noe for operasjonen at dere ikke vil operere henne på nytt?

— Selvfølgelig har ikke det noe med saken å gjøre. Hun blir behandlet på lik linje med andre pasienter og har de samme rettigheter uansett. På den andre siden er det mitt ansvar som lege og kirurg å gjøre det som jeg tror er riktig i hvert enkelt tilfelle. I dette tilfellet tviler jeg sterkt på om en ny operasjon vil være det rette. For min egen del ville jeg sagt nei, ut fra rent medisinske vurderinger, sier Ørner til BT.

Han mener også at mye av kvinnens plager kan han sammenheng med at hun ikke møtte til kontroll som hun skulle i tiden etter inngrepet.