• Melkekartonger og konvolutter og kataloger og servietter og doruller? I mitt vokabular er det papir alt sammen!

Audun Søreide, styreleder i Lonhaugen borettslag på Sandsli, er irritert over den nye papirsorteringsordningen til Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR). Han er ikke den eneste som kritiserer BIR for å skille papp fra papir.

Innsamlingsposter

Aviser, reklame, kontorpapir og blader kastes som vanlig i papirbeholdere. Konvolutter, telefonkataloger og eggkartonger skal kastes som restavfall. Drikke— og pizzakartonger er papp og skal til 85 innsamlingsposter i Bergen sentrum, 60 i Bergen kommune og 25 i BIRs eierkommuner. Søppelpostene finnes på steder hvor det allerede er gjenvinningscontainere for glass og papir.

BIR bør gjøre jobben

— Jeg vet ikke hvor realistisk det er å forvente at folk skal sortere bedre enn de allerede gjør. Det bekymrer oss at vi nå skal i gang med enda en sortering, sier styreleder Arne Lihelle i Vadmyra borettslag.

Borettslaget i Loddefjord er et av de største i Bergen, og storkunde hos BIR. Borettslaget er ikke begeistret etter at boligmasse og uteområder er rehabilitert de siste årene.

— Nå har vi har ikke plass til flere ekstra containere. Vi kan ikke hele tiden drive omarbeiding av uteområdene. Da synes jeg oppriktig talt at sorteringsavdelingen hos BIR heller skal gjøre jobben sin, mener Lihelle.

— Jeg har ingen tro på at det kommer til å fungere. Hvordan har BIR tenkt at gamle over 80 år med rullestoler, krykker og gåstoler skal kaste melkekartongene ved innsamlingspunktene?

— Det tydeligvis en eller annen skrivebordskusk som aldri har tatt i et bosspann som har utformet ordningen, mener Audun Søreide i Lonhaugen borettslag.

Sparer penger

86 prosent av alt papiravfall er lesestoff.. BIR bruker 8 millioner kroner årlig for å sortere blandingen av papp og papir. Gjennom den nye ordningen som har kostet 1,5 millioner kroner, vil BIR selge mer til Norske Skog og oppnå høyere pris på råvaren. Om noen år regner BIR med å spare tre til fem millioner kroner årlig. BIR hevder ved dette at abonnementsprisen skal holdes nede.