• Det virker veldig urealistisk å tenke seg at større områder i Bergen havn skal gjerdes inne, sier leder for havnestyret, Kristian Helland.

GUNNAR WIEDERSTRØMJAN ELIASSEN

For snart to år siden startet arbeidet med å gjerde inne havnen. Et tiltak bergensere flest har mislikt. Det er en følelse havnestyrets leder forstår.

— Vi har allerede avstengt store områder, og jeg tror vi er på grensen for hva vi kan tåle.

Åpner flyttedebatt

Det er Fiskeri- og kystdepartementet som legger opp til nye og kostbare sikkerhetstiltak for landets havner. I gårsdagens BT uttalte Rune Mjøs, leder av Norsk Havneforbund at dette kan før til utvidelser av de avstengte områdene, særlig når havnene ligger i nærheten av norske byer.

Helland, som befinner seg i utlandet, har ikke lest gårsdagens BT-oppslag, men han er kjent med at departementet ønsker ytterligere sikkerhetstiltak.

— Tåler Bergen at større areal gjerdes inne?

— Det blir en stor utfordring for oss, om vi skal tvinges til å gjerde inne nye områder.

— Er det mulig å ha en sentrumshavn, dersom flere gjerder er et absolutt krav?

— Det er en grense for hvor langt vi kan gå. Kommer det veldig strenge krav, så må vi kunne diskutere hvor Bergen havn skal ligge i fremtiden. Så dette kan bli en veldig heftig debatt, sier Helland.

Skeptisk til gjerder

— Jeg stiller meg tvilende til om flere gjerder er det eneste saliggjørende, sier byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen.

Da gjerdesaken dukket opp for to år siden, gikk byrådet inn for en midlertidig tillatelse til inngjerding i tre år.

— Vi hadde ikke noe valg der og da, men blir det snakk om en utvidelse, så spørs det om dette er forenlig med våre felles visjoner for byen og havnen. Vi planlegger et eget hus for Statsråd Lemkuhl. Lengre inne i Vågen skal vi plassere veteranbåter. Jeg lurer på hvordan det blir dersom dette havner bak et nytt og utvidet gjerde.

Iversen sier hun har bedt havnevesenet om en utredning av hvordan direktivet er fulgt opp andre steder.

— Jeg har jo selv sett havner i utlandet som ikke er gjerdet inne, og lurer på om vi var nødt til å gå så langt som vi faktisk gjorde.

Setter foten ned

Rett over sommerferien lover hun en sak som skal se på alle sider ved de sikkerhetstiltakene som er gjennomført.

SVs Oddny Miljeteig er ikke innstilt på nye gjerder.

— Det gjerdet vi har er gale nok og har tatt sjøkanten fra bergenserne. Jeg tror ikke flere gjerder hindrer terrorisme. Vi lulles i stedet inn i en falsk trygghet.

Miljeteig spør seg om det er rett av Norge alltid å være flinkeste gutten i klassen.

— Det må være lov å bruke hodet også.

Kristian Helland, leder for havnestyret i Bergen

NOK GJERDER: Havnestyrets leder Kristian Helland er svært skeptiske til å skulle gjerde inne større deler av havneområdet for å hindre terror.

FAKSIMILE: Bergens Tidendes førsteside i går.

NOK GJERDER: Havnestyrets leder Kristian Helland er svært skeptiske til å skulle gjerde inne større deler av havneområdet for å hindre terror. ARKIVFOTO: TOR HØVIK