— Det må gjøres en grundig vurdering før man stenger Håkonsgaten og Vaskerelven samtidig, sier hun til Bergens Tidende.

Opprustingen av de to gateløpene er viktig og nødvendig. Men byrådslederen krever at vegvesenet raskt åpner opp alternativ kjøreatkomst dersom trafikken korker seg.

— Jeg forventer at Statens vegvesen foretar kjappe og fortløpende trafikktellinger og åpner opp omkjøringsmuligheter hvis det oppstår problemer. Det er nok av gateløp i denne byen her. Dette byrådet vil ikke nekte folk å kjøre inn til sentrum.

— Vil byrådet som sist ta kollektivfeltet for å minske køen?

— Jeg mener vegvesenet i vinter kunne midlertidig åpnet et av to kollektivfelt. Bussene har både Kaigaten og eget felt forbi Festplassen, sier Monica Mæland.