• Jeg mener de med penger ikke bør kunne kjøpe seg innflytelse over det offentlige systemet, sier bystyremedlem og etikkekspert Eilert Jan Lohne (A).

GUNNAR WIEDERSTRØM ATLE ANDERSSON

— Det strider mot min oppfatning av hvordan forholdet mellom borgerne og den politiske myndigheten bør være, sier han.

- Noe skal han jo leve av

Lohne sier det for hans del ville ha vært uaktuelt å drive den typen virksomhet som Tystad driver.

— Men jeg vil ikke være for skarp i kritikken. Noe skal han jo leve av. Problemet er at han risikerer å bli inhabil i mange saker. Ifølge ham selv gjelder dette skjenking og byutvikling. Men dersom BT har rett i at han gir råd til en investor som vil etablere et stort filmstudio i Arna, kan man jo spørre seg hvor lurt det er for en som er styreleder i Bergen Kino AS.

— Hvordan reagerer du på at Tystad hjelper en konsulent som arbeider for å samordne interessene til grunneiere som vil ha mer boligbygging i Sandviken?

— Jeg synes det vitner om mangel på klokskap å ta seg betalt for å fremme interesser som er i strid med partiets, sier Lohne.

Arbeiderpartiet var med på flertallet som i 2001 vedtok Kommunedelplan for Fjellsiden Nord. I denne ble det satt strenge restriksjoner på boligbygging langs sjølinjen av hensyn til næringsvirksomheten.

Må være åpen

— Kan denne sammenblandingen av roller tære på den tillitskapitalen som Tystad har som politiker?

— Ikke automatisk Det kommer an på hvordan han håndterer dette og at han er nøye med å erklære seg inhabil i alle saker som krever det. Han må være ryddig og han må være åpen mot gruppeleder.

— Tystad sier han har gitt råd i skjenkesaker, et saksfelt han hadde hovedansvar for som byråd inntil oktober i fjor. Viser ikke dette behovet for en karantenetid for heltidspolitikere?

— Jeg synes det er et åpent spørsmål. Han er tross alt ute av posisjon. Og den innsideinformasjon han måtte ha tilegnet seg, sitter han jo på om det går både et år eller to.

— Men dette henger sammen med et litt større bilde. Hvorfor skal det være nødvendig å henvende seg til en betalt ekspert for å få innblikk i hvordan de nye skjenkereglene i kommunen fungerer? Her burde det være tilstrekkelig å henvende seg til kontoret for skjenkesaker for å få informasjon, sier Eilert Jan Lohne.

- MANGLER KLOKSKAP: - Jeg synes det vitner om mangel på klokskap å ta seg betalt for å fremme interesser som er i strid med partiets, sier Eilert Jan Lohne om deler av Trond Tystads rådgivning.<p/>ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG