— Jeg kan ikke helt se hva det skal tilføre saken, men vil foreløpig ikke nekte en slik befaring, sa han da retten ble satt i formiddag.

Advokat Per Magne Strandborg, som representerer Sverre J. Hagland, mener en befaring er viktig, siden han vil forsøke å bevise at skroget på "Sleipner" ikke holdt mål.

Det er også lagt opp til en tur om bord i "Draupner", søsterskipet til ulykkesbåten. Det har ikke dommer Brønn noen innvendinger imot.

— Det blir kanskje praktisk vanskelig, men en slik tur burde ideelt sett funnet sted i nattemørke, sa han i retten i dag.

Forsvarer Strandborg ønsker også et besøk til Forsvarets treningssimulator på Haakonsvern. Dette for å underbygge hans teorier om at et tilfeldig tastetrykk på radarskjermen kan være forklaringen på tragedien. Også dette er dommer Brønn noe skeptisk til, selv om han ikke motsatte seg en slik demonstrasjon.

— Den bør i så fall foregå i trygge, faglige rammer, sa han.