Siden 16. juni har medier, investorer og analytikere spekulert i hvem det var som satt i forhandlinger om å kjøpe Chess og hva prisen ville være.

På fondsmeglernes liste over unoterte selskaper fikk Chess en rask kursoppgang og ble verdsatt til 1,6 milliarder kroner.

Da den danske teleanalytikeren John Strand for to uker siden ble spurt av Finansavisen om hvem som kunne tenkes å kjøpe Chess for en slik pris, svarte han «Ingen».

— Hadde jeg foreslått selskaper som kunne kjøpe Chess til den prisen, ville det vært det samme som å si at ledelsen i selskapet var idioter, har han forklart BT.

Han mente verdien på Chess ikke burde være høyere enn cirka halvparten av de 1,6 milliardene.

Åtte ganger høyere pris

— Det må være et pr-stunt fra Chess, sa han, til Idar Vollviks store irritasjon.

Nå kjøper eierne av NetCom, TeliaSonera, Chess for 2 milliarder norske kroner. 200 millioner kroner av disse er gjeld som Vollvik Gruppen har. Dette verdsetter hver abonnent til 6400 kroner. TeliaSonera oppgir at det får 310.000 nye abonnenter, ikke over 400.000, som Chess opererer med.

I en e-post til BT trekker Strand frem en rekke sammenliknbare selskaper som er solgt eller verdsatt til en pris som verdsetter kundene til under 1000 kroner stykket.

Blant annet ble selskapet Telmore, med 500.000 abonnenter, solgt fot 775 kroner abonnenten.

Vollvik og co. fikk altså over åtte ganger mer per kunde enn det et sammenliknbart selskap fikk, hvis man legger TeliaSoneras opplysning til grunn at de får 310.000 nye kunder.

— Jeg mener TeliaSonera vil få vanskeligheter med å forklare hvorfor de betaler denne prisen for Chess, skriver han.

Derfor ble prisen høy

Han legger likevel til momenter som forklarer hvorfor TeliaSonera er villig til å betale mye for Chess.

  • TeliaSonera overtar Telenors største kunde og flytter dem over til NetComs nett. Dermed vil NetCom få både inntektene fra Chess og større inntekter på eget mobilnett. I tillegg vil Telenor miste et viktig våpen i kampen mot Chess.
  • Ved kjøpet får NetCom adgang til distribusjon gjennom Narvesen og 7-eleven. En eksklusiv avtale kan gjøre livet vanskeligere for Telenor. (Det var denne distribusjonsmuligheten Chess fikk da det kjøpte Sense like før årsskiftet.
  • TeliaSonera kan ha fryktet at Chess skulle vokse seg til en stor aktør, noe som kunne gitt økt press på NetComs priser.