Selv ikke i de aller beste kontorer i gullbeltet rundt Torgallmenningen, Strandgaten og Olav Kyrres gate, går prisen over 1550 kroner.

Prisen gjør at Høyre ikke godtar at kontordelen på den nye brannstasjonen skal finansieres over vann— og avløpsregnskapet.

— Vi aksepterer ikke at VA-seksjonen skal få nær doblet leien for at brannstasjonen skal bli billigere for kommunen, sier Martin Smith-Sivertsen (H).

I dag passerer saken om finansiering av den nye brannstasjonen finanskomiteen. Byrådet foreslår å dekke deler av regningen ved at kontordelen betales over vann- og avløpsgebyrene.

Frp går mot denne løsningen. RVs Torstein Dahle er og skeptisk. Han synes løsningen om å flytte hele vann- og avløpsseksjonen er god, men reagerer på leieprisen.

— Den er hinsides enhver fornuft.

Dahle vil ha svar på en del spørsmål knyttet til leien før han vil ta stilling til forslaget.

— Vi heller til at dette er en god løsning, men vi vil vite mer om prisen, sier SVs Tom Skauge.

Også Aps gruppeleder, Terje Ohnstad har problemer med leieprisen. Han tror likevel det kan være mulig å løse dette ved at vann- og avløpsseksjonen eier kontorene.

— Da får vann- og avløpsregnskapet nyte godt av verdistigningen, og da kan forskjellen utliknes, sier Ohnstad.

Han understreker at merutgiftene utgjør en svært liten del av det kommunen tar inn i vann- og avløpsgebyr hvert år.

— Fire millioner kroner er en halv prosent av de drøye 700 millioner kronene kommunen tar inn hvert år i gebyrer.