Det er viktigere å forandre styrkeforholdet i Stortinget når det gjelder synet på EU, mener Oddvard Nilsen og Ine Marie Eriksen. Både Høyres parlamentariske leder og Unge Høyre-lederen vender tommelen ned når representanter for KrF og Venstre ivrer for at vi bør ha folkeavstemning om vi skal sende ny medlemskapssøknad til Brussel — og deretter eventuelt en ny avstemning om forhandlingsresultatet.

I regjeringspartiene spekuleres det nå på om en slik vri, med to folkeavstemninger, kan være en effektiv strategi for å forlenge samarbeidsregjeringens liv inn i neste stortingsperiode.

Høyres visepresident i Stortinget, Inge Lønning, er den mest fremtredende i partiet som hittil har reagert positivt på et slikt opplegg.

Selvmordsparagrafen

Ved å overlate direkte til folket å avgjøre om vi skal søke, blir den såkalte selvmordsparagrafen i Sem-erklæringen trolig uinteressant. Den går ut på at regjeringssamarbeidet er ved veis ende i det øyeblikk et av partiene går aktivt inn for å søke EU-medlemskap.

— Det pågår riktignok en diskusjon i Høyre om vi skal hoppe på to avstemninger, og det kommer ulike signaler, så jeg regner med at det blir et tema på landsmøtet denne helgen, sier Oddvard Nilsen til BT.

— Jeg har alltid ment at det bør holde med én avstemning. Det er i hvert fall mitt prinsipale valg. Det viktigste nå er at stortingsvalget neste år gir oss den nødvendige frihet til å ta saken opp i full bredde, sier Nilsen.

— Betyr det at Norge etter ditt skjønn bør søke om medlemskap i løpet av kommende stortingsperiode?

— Vi bør søke når vi kan bli medlem. Vi må ikke risikere å få eliten mot resten av folket. Heldigvis er det en interessant utvikling ved at kystbefolkningen mer enn tidligere ser positivt på medlemskap.

Håper at Venstre snur

Ine Marie Eriksen, som både er Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant, sier på sin side at vi må unngå å redusere EU-debatten til en prosedyredebatt. Hun er sterkt i tvil om to avstemninger er veien å gå. Det viktigste er å få en ny sammensetning av Stortinget, der minst ett parti skifter syn på EU-saken. Hvis Venstre endrer holdning, kan det påvirke KrF til å gjøre det samme, mener hun.