Ifølgje Fylkesmannen i Sogn og Fjordane var begge dei to jervane hanndyr. Eine jerven blei felt i Årdal, den andre i Luster.

Direktoratet for naturforvaltning har gjort eit ekstraordinært vedtak om felling av inntil tre jervar i kommunane Lærdal, Årdal og Luster i vinter.

Årsaka er dei store sauetapa som har vore på beite i Indre Sogn dei siste åra.

Oddmund Lunde (arkiv)