Det er kommet inn syv millioner kroner mindre enn budsjettert, og dette vil slå kraftig ut på regnskapet for 2003.

Før skattesvikten ble kjent, viste regnskapsprognosen et underskutt på rundt én million kroner. Rådmann Rolf Nøstdal er forsiktig med å forklare skattesvikten, men sier til Kystradioen at økt arbeidsledighet kan være noe av forklaringen.