I en av sine siste jobber som finansbyråd har Trond Tystad (Ap) finregnet på hvordan statsbudsjettet vil slå ut for Bergen neste år.

Bergen får minst 136 millioner kroner mindre å rutte med i forhold til forutsetningene i første runde av budsjettbehandlingen for 2004. I verste fall kan smellen bli på 167 millioner kroner, dersom Bergen kommer tapende ut i striden om barnehagefinansiering.

Nå overtar et nytt byråd, fra regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det blir de som få jobben med å lose kommunebudsjettet i havn før jul.

Det nye inntektskuttet kommer på toppen av en allerede tøff budsjettbehandling. Da Tystad presentert budsjettutsiktene for 2004 for en drøy måned siden varslet han følgende:

  • Hver femte byråkratstilling må bort. 108 millioner kroner skal spares årlig.

— Et slikt effektiviseringskrav betyr at mange av dem som jobber i bydelsadministrasjonen i dag må akseptere å bli omplassert til en stilling ute på tjenestestedene, sa Tystad. Effektiviseringen er helt i ytterkant av hva som er mulig å få til, mente Tystad

  • Eiendomsskatten må opp. De neste fire årene skal skatteøkningen gi Bergen 320 millioner kroner ekstra.

— Jeg ser ikke hvordan et nytt byråd skal klare å få byen i balanse på en sosialt forsvarlig måte uten å ta inn mer eiendomsskatt, sa Tystad.

  • Tilbudet i åpen omsorg skal kuttes. Her skal det spare 61 millioner kroner.

— Enkelte grupper vil oppleve innstrammingen som dramatiske, sa Tystad.

Det største problemet med statsbudsjettet er, ifølge Tystads fremstilling, at det har lagt opp til en svakere inntektsvekst for kommunene enn Stortinget har vedtatt i kommuneproposisjonen tidligere i år. Tystad budsjetterte ut fra forutsetningen i kommuneproposisjonen, men de forutsetningene gjelder ikke lenger.

Han advarer også om at regjeringen kan være for optimistisk i sine spådommer om skatteinntektene neste år. Slår Tystads pessimisme til vil det nye byrådet får det enda tøffere.