Det mener professor og skatteekspert, Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI.

Bergens Tidende skrev fredag om samboerne Sundal og Petersen. De har vunnet frem i tingretten med sitt krav om inntektsfradrag for ekstrakostnaden for en feriereise med sønnen Alexander — som har cerebral parese og tilbringer mesteparten av tiden i rullestol. Turen gikk til St. Martin i De vest-indiske øyer. Familien fikk medhold i at differansen mellom prisen på en reise til St. Martin og Danmark - 46.963 kroner - kunne trekkes fra inntekten.

Seier med bismak

Gjems-Onstad har gått gjennom dommen på forespørsel fra Bergens Tidende.

Han mener likningsmyndighetene i utgangspunktet har behandlet familien med velvilje, selv om myndighetene først mente fradraget bare skulle være 8820 kroner. (I overlikningsnemnda ble fradraget hevet til 29.442 kroner)

Gjems-Onstad er enig med likningsmyndighetens advokat i at slike utgifter i utgangspunktet skal regnes som såkalte helsereiser, noe som ikke gir rett til fradrag.

I rettens bemerkning heter det også at den foreligger gode grunner for å anse reise som en helsereise i lovens forstand.

Men siden likningsmyndighetene ikke har krevd likningen opphevet - der familien fikk fradrag - avviser dommer Arne Solberg å vurdere spørsmålet om reisen var en helsereise eller ikke.

Vil stramme inn

Gjems-Onstad tviler på at likningsmyndighetene velger å anke saken, på grunn av belastningen med å gå til sak mot en familie med et handikappet familiemedlem.

Men han tror dommen i stedet blir en lærepenge, som kan føre til en tøffere praksis, der liknende krav i fremtiden blir fullstendig avvist.

— Dommen har gjort det vanskeligere for likningsmyndighetene å være imøtekommende, tror Gjems-Onstad.

— Dommeren har her valgt å komme familien i møte. Det kan være at det vil være negativt for andre senere, sier han.

<b>SEIRET: </b>AnnHelen Sundal, Johnny Petersen og sønnen Alexander vant overskattemyndigheten i Bergen tingrett.<br/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN