BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no Per Grung og Johs. A Jacobsen står midt i en av Norges største rettsfarser — en skattesak som startet i 1995, og siden har sust opp og ned og frem og tilbake i rettssystemet - og ennå ikke er ferdig, formelt sett. Staten klages inn Formelt er det staten som nå klages inn av Grung. Bakgrunnen for klagen er en avgjørelse i Høyesterett tidligere i år. Høyesterett ga klarsignal til at Grung og Jacobsen kan straffes, selv om de er ilagt tilleggsskatt i skattesakene som ligger til grunn for straffesakene.Men Grung og Jacobsen mener det fremgår av den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) at ingen kan straffes to ganger for samme forhold. Og når de allerede er ilagt tilleggsskatt, mener de det er ulovlig også å bli dømt strafferettslig. De viser her til at menneskerettighetsdomstolen betrakter tilleggsskatt som straff. Domstol-strid I denne avanserte juridiske striden står dommerne i Gulating lagmannsrett steilt mot Høyesterett. Gulating-dommerne er nemlig enig med Grung og Jacobsen.I fjor ble de to skattetiltalte bergenserne frikjent av lagmannsretten, nettopp med begrunnelsen at de ikke kan straffes to ganger. Økokrim anket.Høyesterett slo beina under lagmannsrettens dom: Landets øverste dommere mener Grung og Jacobsen kan straffes også av rettsvesenet.Denne kjennelsen fra Høyesterett blir dermed stående som den endelige avgjørelse i norsk rett når det gjelder spørsmålet om man kan bli straffet to ganger for samme forhold. Vil stoppe Høyesterett Det er for å hindre at Høyesteretts kjennelse skal bli stående som offisiell norsk politikk, at Grung nå henvender seg til "Europas høyesterett". Et av poengene i saken er at Høyesterett mener en rettslig reaksjon kan aksepteres fordi straffeskatten ble ilagt først.Per Grung mener på sin side at det er uinteressant om straffeskatten kommer før eller etter en dom - dobbel straff er det uansett, mener han. Også Johs. A Jacobsen har vært tiltalt sammen med Grung i skattesaken. Jacobsen har ikke bestemt seg for om han skal klage sin sak inn for Menneskerettighetsdomstolen, opplyser han til Bergens Tidende.

Les også: Avslutter farse