Finansminister Per-Kristian Foss kunne under avslutningen av Høyres landsmøte i går, bare love justeringer i noen av satsene i personbeskatningen neste år. Nye betydelige skattereformer må vente til 2004, når det såkalte Skauge-utvalget er ferdig med sitt arbeid. Tidligere finansminister fra Høyre, Arne Skauge, leder et utvalg som skal berede den faglige grunnen for en ny skattereform.

Skal få flatere skatt

— Denne reformen vil inneholde endringer av formuesskatten og av delingsmodellen. Vi skal få et flatere skattesystem med betydelig mindre avstand mellom skatt på vanlig lønnsinntekt og skatt på kapitalinntekt, sa Foss.

I dag betaler alle 28 prosent flat skatt på alle kapitalinntekter mens marginalskatten for de med høyest lønnsinntekt nærmer seg det dobbelte.

— Reformen skal gjøre skattesystemet enklere og mer konkurransedyktig for norsk næringsliv, lover Foss.

Investeringsavgiften skal betales

Når han ikke kan få til særlig mer enn justeringer av en del satser neste år, begrunnet finansministeren det med at han mangler seks-syv milliarder kroner i inndekning når investeringsavgiften forsvinner 1. oktober i år.

Både han og resten av Høyre-ledelsen forberedte sitt eget landsmøte på at det er andre områder enn lavere skatt og avgifter Høyre må markere seg på neste år. Det ble tross alt gitt 11,8 milliarder kroner i skatte- og avgiftslettelser under inneværende års budsjett.

Oljeformuen er pensjonene våre

Finansministeren brukte ellers sin tale til å nedtone betydningen av oljeinntektene, og samtidig slå ring rundt petroleumsfondet.

— Petroleumsfondet er ikke finansministerens eller statens penger. Det er dine penger. Petroleumsfondet er pensjonspengene for fremtidens generasjoner og penger som skal inn i den nye reformerte Folketrygden, sa Foss.

Han minnet om at hele Stortinget hadde gitt sin tilslutning til å bruke en jevn og beregnet avkastning av petroleumsfondet. Og da kan man ikke komme med påplussinger som gjør hvert møte i Stortinget til et revidert budsjettmøte, advarte Foss.