I dag klokken 13 blir det undertegnet en kontrakt om nye felles kontorlokaler for Kemneren i Bergen, Bergen likningskontor, Hordaland skattefutkontor og Hordaland fylkesskattekontor.

De fire etatene skal samles i et nytt kontorbygg på Nonneseter, der det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom blir husvert. Til sammen 450 ansatte som vil fylle 7-8 etasjer i et nytt kontorbygg.

— Vi gjør dette først og fremst av hensyn til publikum, sier kemner Lasse Hunsrød til Bergens Tidende.

Fire etater - en skranke

Med felles publikumsmottak skal det bli mulig å få svar på de fleste skattespørsmål i en skranke.

I dag er skatten spredd på fire ulike kontoret.

— Er dette samlokalisering eller sammenslåing?

— Foreløpig er det bare samlokalisering. Det pågår riktignok utredning av muligheten for å slå sammen all statlig skatteinnkreving. I så fall blir likningskontoret, skattefuten og fylkesskattekontoret slått sammen, sier Hunsrød.

Hunsrød sitter for øvrig i et utvalg som utreder om staten skal overta all skatteinnkreving. Foreløpig har flertallet på Stortinget sagt nei til å ta dette fra kommunene. Snur flertallet, kan alle de fire etatene ende opp som en felles statlig.

Høyhuset senkes?

I Nonneseterkvartalet har Entra Eiendom tidligere lansert planer om et 20 etasjes høyhus. Ifølge høyhusplanen, som byrådet har sendt ut på høring, skal det ikke bygges høyt på Nonneseter.

På dagens pressekonferanse vil det trolig bli presentert nye og mer moderate planer for nybygget i Nonneseter.

De nye skattekontorene skal stå klar for innflytting mot slutten av 2007.