Den avtroppende regjeringen legger opp til nye, store skattereduksjoner i forslaget til statsbudsjett for 2006. Kuttene er størst for gruppene med høy inntekt og høy formue.

I BTs tre regneeksempler er det barnefamilien med god inntekt som står frem som skattevinneren, dersom Bondevik-regjeringen fikk bestemme.

Tjener best — får mest

n Familien på fire vil betale 9700 kroner mindre i skatt neste år. Fra 2004 vil familien samlet dermed ha fått en skattelette på 18.800 kroner. Letten kommer først og fremst som en følge av kraftig redusert toppskatt for den som tjener mest.

n Pensjonistparet vil neste år betale 2700 kroner mindre i skatt, hovedsakelig som følge av lettelser i formuesskatten. På to år vil paret dermed ha fått en skattereduksjon på 5500 kroner.

n Studenter som jobber ved siden av studiene er de som får minst glede av skattekuttene i BTs eksempler. Letten neste år vil bli skarve 335 kroner for en student som tjener 80.000 kroner ved siden av studiene. Årsaken er større minstefradrag.

Samlet vil skatteletten de siste to årene utgjøre knappe 700 kroner.

Nok til øl og smågodt

Regjeringen legger samtidig opp til at støtten til studenter økes med 140 kroner måneden – til 8140 kroner.

– Det blir vel omtrent nok til tre øl, eller en skikkelig middag. Eller litt smågodt en dag det regner, sier Torill Sommerfelt Ervik (19), som studerer litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.

– Ikke på NHH, avbryter Øyvind Mørkedal, som selv går andre året i Ytre Sandviken. De to jobber sammen i studentradioen i Bergen

– Der får du syv halvlitere for 140 kroner.

Torill Sommerfelt Ervik kan ikke se at studentøkonomien vil endre seg noe særlig til neste år. Til det er både skatteendringene og plusset i studiestøtten for lite.

– Det er ikke akkurat noe kakseliv å være student, men det heller ingen krise. Det går greit å leve på studielån, sier 19-åringen.

Lemper på toppskatten

Støtten til studentene har stått i ro siden 2002. Det betyr at studentene reelt sett får 6000 kroner mindre i støtte i år sammenliknet med for tre år siden, ifølge leder Jørn A. Henriksen i Norsk Studentunion.

– Økningen det legges opp til i statsbudsjettet er på ingen måte revolusjonær, men vi har i hvert fall fått hindret nok et år med reelle reduksjoner, sier Henriksen.

NHH-student Øyvind Mørkedal synes regjeringen godt kunne smelt til og prisjustert studiestøtten også for de siste årene. En prinsippsak, mener han.

– Du merker kanskje ikke et par hundre kroner ekstra, men her ville utslagene blitt flere tusen kroner, sier 22-åringen.

Janne Garvik, som er advokat og partner i rådgivningsselskapet Bergen Banking Advokater, sier regjeringens forslag vil gi størst skattelette til dem som tjener mest.

– Tallene taler for seg: De store lempene gis til dem som tjener såpass at de kommer over toppskattsatsene, sier Janne Garvik.

– Vil ikke bli gjennomført

Hun tviler sterkt på om budsjettet er spiselig for de rød-grønne. Til det er kuttene i toppskatten og formuesskatten for drastiske.

– Lettelsene er nesten for gode til å være sanne. De har nok tatt kraftig i for å legge føringer på arbeidet til den nye regjeringen, sier Garvik.

Skatteløftene fra den avtroppende regjeringen beløper seg samlet til 2,8 milliarder kroner. SV-nestleder Øystein Djupedal sier det kommende regjeringsskiftet vil gjøre at mange av skattelettelsene ikke vil bli noe av.

– Budsjettforslaget inneholder store skattelettelser til dem som har mest. Mange av disse skattelettelsene vil bli nullet ut, men hvordan dette skal skje, kan vi ikke si noe om nå, sier Djupedal til NTB.