I Tingretten la revisor Aino Tveitarås, på Fylkesskattekontoret, i går frem noe av det materialet skattefutens menn og kvinner har samlet gjennom fem år.

Hun fortalte også hvorfor de fattet interesse for Seim våren 2002.

— Jeg så oppslag i avisen om at Seim hadde kjøpt seg hus til 13 millioner. Senere kom det flere oppslag der han kjøpte Mjellem & Karlsen og en rekke dyre ting. Da begynte vi å lure. Vi bestemte oss til å vente til årsregnskap for selskapene hans var sendt til Brønnøysund. Så startet vi bokettersyn i noen av selskapene.

Vasket gjennom andre

— Min første kontroll av hans regnskapsselskap viste at han tydelig fingerte bokføring for å kjøre penger gjennom et annet selskap for å unngå skatt etter delingsmodellen. I den andre selskapet ble pengene tatt ut som utbytte. Det var mer enn nok i de første stedene vi kontrollerte til at vi bestemte oss for å sette ned et team sammen med likningskontoret, sa Tveitarås i retten. Hun har sammen med den andre Seim-jegeren, borevisor Jan Levin fulgt hele rettssaken som sakkyndig vitne.

Ransaking

Sommeren 2003 hadde de funnet så mye uryddig og udokumenterte pengetransaksjoner at de bestemte seg for å rykke inn med team for å foreta beslag og sikre innhold i pc-er hjemme hos Seim og på kontorene til Mjellem & Karlsen.

— Vi spanet på Seim. Den 25. juni var vi opp om morgenen og speidet for å se om han var hjemme. Men, da vi kom tilbake for å rykke inn klokken 10 var fuglen fløyet. Da var han dratt på ferie til Malaga. Samtidig eksploderte Seim-saken i media, og da han kom hjem og ble fengslet var vi sammen med politiet på ransaking. På kontoret hjemme hos ham var det et skikkelig rot. Vi arbeidet til langt på natt med å sortere papirer.

Gjennomgående

Tveitarås forklarte om hvordan Seims regnskaper var preget av store disposisjoner ført som årsoppgjørsdisposisjoner uten dokumentasjon.

— Det var kjappe løsninger. Noen av dem var det ikke mulig å forstår. Jeg måtte ta kontoutskrifter fra alle bankkontoer han hadde tilgang til for å se hvordan pengestrømmen gikk. Anvisninger han hadde gitt for bokføring av store beløp stemte ikke. Vi har brukt svært lang tid for å nøste opp i dette, sa Tveitarås

— Var dette tilfeldig, spurte aktor Erik Stolt Nielsen.

— Nei. Dette var gjennomgående, svarte Tveitarås.

Før Uppstrøms tid

Statsadvokaten har de siste dagene lagt vekt på å få de sakkyndige vitnene til å gi mye informasjon om Seims forretningsvirksomhet også i tiden før han ble partner med Tor Arne Uppstrøm.

Ved å rette søkelyset på fiktive oppskrivninger av verdier, etableringer av aksjeselskap uten egenkapital og en rekke disposisjoner også i tiden før Uppstrøm, vil han fjerne inntrykket av at Carl Fredrik Seim bare har vært en uskyldig løpegutt for Tor Arne Uppstrøm.