— Det blir nok et spleiselag mellom stat, kommune og næringslivet, sier seksjonssjef Håkon Kryvi ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Tidligere har Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund gått ut og hevdet at de nye eierne av Mjellem & Karlsen-konsernet, Carl Fredrik Seim og Tor Arne Uppstrøm, må betale skipsverftets andel av oppryddingen.

Kryvi vil ikke spekulere i hvordan regningen blir fordelt.

— Dette vil vi overlate til juristene i Statens forurensningstilsyn å avgjøre. Men vi har varslet de nye eierne av Mjellem & Karlsen at de kan komme til å motta krav om å rydde opp, opplyser han.

I et liknende tilfelle i Troms, der et område skifter funksjon fra næringsformål til boliger, måtte de nye eierne ta sin del av regningen for miljøoppryddingen, sier Håkon Kryvi.

Men å finne frem til grunneiere som er juridisk ansvarlig for opprydding er ingen enkel sak, medgir han.

Tidligere har jussprofessor Ernst Nordtveit uttalt til BT at eventuelle tvister trolig blir kjørt helt til Høyesterett fordi dette er å betrakte som juridisk nybrottsarbeid. I så fall kan det ta fire-fem år fra myndighetene legger frem krav om opprenskning, til krangelen om hvem som skal betale er kjørt gjennom alle trinn i rettsapparatet.