Mye av sjøbunnen i Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet ligger utenfor grensen til privat eiendomsrett til sjøgrunn, sier professor Ernst Nordtveit ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Det gjør en avklaring om hvem som skal betale opprydningen til et vanskelig juridisk nybrottsarbeid.

I havneområdet i Bergen gjelder eiendomsretten til sjøbunnen bare ut til 2,5 meters dybde, ifølge Nordtveit. Likevel mener han at grensen for ansvar kan utvides, fordi verftene har hatt bruksrett til et større areal enn eiendomsretten tilsier.

Basert på kostnadene ved å rense sjøbunnen utenfor marinebasen på Haakonsvern beregnet Bergens Tidende i går at det vil koste 560 millioner å rense Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet.

Til Høyesterett

560 millioner er så mange penger at Nordtveit regner det som ikke usannsynlig at eventuelle tvister blir kjørt helt til Høyesterett.

Det kan ta fire-fem år fra myndigheten legger frem et krav om opprenskning, til krangelen om hvem som skal betale er kjørt gjennom alle trinn i rettsapparatet, anslår jusprofessoren.

Hovedprinsippet i forurensningsloven er enkel: forurenseren skal betale for å rydde opp sin egen forurensning.

Men mange bedrifter som har forurenset sjøbunnen finnes ikke lenger. Den siste som forsvant er Mjellem & Karlsen Verft, som ble slått konkurs av de nye eierne av Mjellem & Karlsen-konsernet i sommer — Carl Fredrik Seim og ekteparet Uppstrøm.

Trinn to for myndigheten er å rette kravet mot grunneieren. Det kan altså bli vanskelig siden mye av sjøbunnen står uten en eier som kan pålegges å betale for opprenskningen. Dermed blir det en politisk sak hvem som skal betale, og skattebetalerne risikerer å sitte igjen som Svarte-Per.

Særstilling

Mjellem & Karlsen-konsernet kan komme i en særstilling, fordi det konkursrammede verftet var skilt ut som et eget datterselskap i konsernet. Oppsplittingen i drift- og eiendomsselskap ble gjort etter at Helge Stokke kjøpte selskapet fra Mjellem-familien i 1986.

Her kan det bli spørsmål om nyere rettsoppfatning åpner for såkalt gjennomskjæring, mener Nordtveit.

Da blir kravet rettet mot eierne bak Mjellem & Karlsen Verft, Mjellem & Karlsen-konsernet som i sommer ble kjøpt av Carl Fredrik Seim og ekteparet Uppstrøm.

OVERRASKELSEN: Faksimile Bergens Tidende tirsdag 15. oktober.