Du forsker på rettferdighet. Vil du si at formuesskatten er rettferdig?

— Det kommer an på synet på rettferdighet. Vi vet en del om hva folk i Norge oppfatter som rettferdig. Undersøkelser viser at inntektsforskjeller som er skapt av det vi har kontroll over, som innsats og utdanning, oppfatter folk som legitime. Men det som er skapt av flaks, som sosioøkonomisk bakgrunn, synes folk er urettferdig. Folk med lik utdanning og lik innsats har ofte ulik inntekt, og det oppfattes som urettferdig.

- Hva med talent?

— Talent er mer komplisert, fordi det er vanskelig å si i hvilken grad vi kan ha ansvar for vårt eget talent. Så her er også forskningen uklar.

- Hvorfor trenger vi formueskatten når vi har inntektsskatt?

— Inntektsskatten evner ikke å sikre en rettferdig inntektsfordeling. Det er en sterk korrelasjon mellom høy inntekt og høy formue. Derfor er formuesskatten en utjevningsmekanisme. Inntekt skyldes også entreprenørskap og innsats. Men mange har to jobber og tjener ikke i nærheten av 20 millioner. Formueskatten kan korrigere ulikheter i etterkant.

- Bør politikerne ta hensyn til folks syn på rettferdighet når de lager skattepolitikken?

— Ja, for den må ha legitimitet for å være bærekraftig. Sammen med Jørgen Pedersen gjorde jeg en undersøkelse av folks holdning til arveavgiften. Den viste at arveavgiften har lav legitimitet. Men det gjelder mange skatter, også formuesskatten. Ingen vill ha høye skatter.

- Men er det i seg selv et argument for å fjerne den?

— Ja, det kan det være. Politikken må ha et rotfeste.

- Har høyre og venstresiden i norsk politikk ulikt syn på rettferdighet?

— Ja, men i Norge er ikke forskjellene store. Uenigheten mellom høyre- og venstresiden om formueskatt er ikke først og fremst et resultat av synet på rettferdighet, men et resultat av hvordan rettferdighet veies opp mot effektivitet. Antagelig er alle norske partier også enige i at forskjeller bør reduseres. Men i skatteutformingen må du veie rettferdighet opp mot insentivbetraktninger. Det er der forskjellen viser seg. Venstresiden appellerer til rettferdighet. Høyresiden appellerer til insentivbetraktninger.

- Insentivbetraktninger? Det må du forklare.

— For eksempel hvis bedriftseiere må ta ut større utbytte enn overskuddet i bedriften for å betale formuesskatten, er det en uheldig konsekvens. At bedrifter flagger ut til land uten formuesskatt og at vi får flere utenlandske eiere i norske bedrifter, er andre negative effekter. Det er slike insentivbetraktninger Erna Solberg legger vekt på.

- Så høyresiden bruker ikke rettferdighetsargumenter for at formuesskatten bør fjernes?

— Jo, det er det som er interessant. Erna Solberg imøtegår også rettferdighetsperspektivet til venstresiden. Hun viser til eksempler på at denne skatten rammer enkeltpersoner urettferdig. For eksempel eieren av en liten bedrift som har problemer med å betale formuesskatten.

- Men hvor stort problem er det egentlig? En masteroppgave fra NHH viste nylig at problemet er overdrevet.

— Ja, den oppgaven stiller spørsmål ved akkurat den negative effekten av formuesskatten. Men den kan likevel føre til mindre nyinvesteringer og konkurransevridning til fordel for utenlandske bedrifter.

- Er det andre rettferdighetsargumenter for å fjerne denne formuesskatten?

— Ja, det er det. Det finnes rettferdighetsteorier som er annerledes enn det gjengse synet i Norge. Libertarianismen er et rettferdighetsperspektiv som forfekter at alle omfordelende skatter er urettferdige. Du har eierskap til inntektene og formuen din. Du eier det. Ifølge det synet, går staten inn og illegitimt tar det du eier. Det argumentet hører du aldri i Norge. Men det brukes av høyresiden i USA. Vi er egalitærianere i Norge.

- Er ikke formuesskatten dobbeltbeskatning?

— Jo, det er den kanskje. Men det er også merverdiavgiften. Alle avgifter, som særavgiftene på alkohol og biler, er dobbeltbeskatning. Så om det er argumentet for å fjerne formuesskatten, må vi fjerne momsen også.

- Men hva er argumentene for å beholde formuesskatten? Den internasjonale trenden er vel at stadig flere land fjerner den.

— I Norge har vi et bredt skattegrunnlag, og det i seg selv er bra. Alle skatter har problemer. Når du har mange typer skatter, demper det svakhetene. Men det viktigste argumentet er at formuesskatten, sammen med arveavgiften, forhindrer akkumulering av store formuer på få hender.

- Til slutt, hva er ditt kvalifiserte syn på formuesskatten: Bør den fjernes?

— Vet ikke!