"Skatehallen" i den gamle BHV-garasjen på Vangen gjekk tapt då bygningen vart riven for å gje plass til det nye Voss Kulturhus; som nå er under bygging.

Aktiv rullebrettungdom har difor vendt seg til Voss kommune om hjelp til å finna ny innandørs tilhaldsstad for utøving av rullebrettaktivitet. Ungdomane fekk leggja fram ønskjemålet sitt direkte i møte med ordføraren; som i neste omgang fekk i stand ei ordning der deler av eit ope lagerbygg på Tvildemoen vart stelt til rådvelde for dei unge rullebrettutøvarane.

I samarbeid med kommunal ungdomsarbeidar som organisator er rullebrettungdom på Voss nå i ferd med å gjera dugnad på det nye lokalet.

Og går dugnadsarbeidet godt, skulle rullebrettentusiastane vera klar til å trekkja innandørs før vinteren set inn for alvor.

Rullebrettlokale Tvildemoen.
Ole Jonny Opkvitne
Skatere.
Bergens Tidende