Enorme politimannskaper omringet DnB Nors lokaler ved Torgallmenningen etter at vitner hadde sett en person med automatvåpen i bygningen ved 16-tiden.

I bankens inngangsparti kunne både politi og forbipasserende se at en person sto i entreen og viftet med et automatvåpen.

Se video fra «ranet» og filmteamets forklaring!

Klare til å storme

Politiet sperret av området og væpnet seg. De var klare til å storme banken, etter det bt.no kjenner til.

Skarpskyttere tok også oppstilling, trolig opp i etasjene i Galleriet, tvers over gaten.

Etter hvert fikk politiet opplyst av ansatte i banken at det foregikk en filminnspilling i 2. etasje av bankbygningen.

Verken banken eller filmteamet skal ha varslet politiet om innspillingen på forhånd.

— Vi visste ingenting om dette, sier Erik Gjesdal ved politiets operasjonssentral.

Frustrert politi

Ifølge operasjonsleder Svein Bruarøy var politiet noe frustrerte da de fikk vite at manglende varsling om filminnspillingen hadde ført til en unødig aksjon.

— Selvfølgelig er vi lettet over at det ikke var et reelt ran. Ingen ønsker jo det, og spesielt ikke slik dette så ut, med masse folk inne i banken. Men samtidig er det frustrerende at det ikke blir varslet på forhånd når noe slikt skal foregå, sier Bruarøy.

Han påpeker at det gikk store ressurser til den omfattende politiaksjonen. Nå risikerer de ansvarlige straff.

— Nå er det skrevet anmeldelse av hendelsen, og den vil bli etterforsket. Så må juristene avgjøre om straffebestemmelser er overtrådt, og hvem som kan holdes ansvarlig for det, sier Bruarøy.

Å utløse unødig politiaksjon kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder.

— Slik jeg ser det må eier av lokalet ha varslingsplikt i en slik situasjon. Som bank kjenner de i hvert fall rutinene, sier Bruarøy.

Midt i siktet

— Vi driver med en testinnspilling. Vi kommer fra New York, og vi ville aldri fått sånne problemer der, sier Tyggar Angel, som er ansvarlig for filminnspillingen.

Han forklarer at filmteamet hadde fått god hjelp av banken til å arrangere innspillingen.

— Vi trodde kanskje at banksjefen ville ha varslet politiet dersom det var nødvendig, sier Angel.

Statist Vinod Shah spilte raneren, og opplevde plutselig å stå med tre laserprikker på seg. Politiet hadde nemlig tatt oppstilling med skarpskyttere, og hadde «raneren» i siktet.

— Jeg kunne jo blitt drept, sier Shah.

- Legger oss helt flate

DnB Nor beklager at filminnspillingen endte i storaksjon. Årsaken er manglende varsling.

– Det kom en forespørsel om et filmopptak for noen måneder siden. Den lokale avdelingen i Bergen tok seg av den. Så hadde det ikke vært noe mer kontakt, før filmselskapet i forrige uke plutselig kom og spurte om de kunne få se litt på lyd og lysforhold i lokalene i dag, forklarer Tore Dyrdahl, informasjonssjef i DnB Nor.

Kikken på lyd- og lysforhold var imidlertid litt mer omfattende enn banken så for seg.

– Det man da ikke var klar over var at selskapet hadde en ganske omfattende generalprøve i tankene. Dessverre så har man da i farten klart å glemme alle de man skulle ha varslet. Både politiet og våre egne. Vi legger oss helt flate, sier Dyrdahl.

Intern gjennomgang

Han sier det nå vil bli foretatt en intern gjennomgang av hendelsen.

— Nå får vi studere om dette er en type utleie vi normalt ville ha gitt lov til.

Dyrdahl forteller at konsernet normalt har svært strenge regler for hva banklokaler kan brukes til.

— Vi er veldig strikte på blant annet slikt som kan gjengi situasjoner som vårt personale har stått overfor eller kan risikere å stå overfor, som for eksempel ran, sier Dyrdahl.

PÅ VEI INN: Væpnet politi stormer banken, mens Dan DeVero, som leide ut modeller til filminnspillingen, forsøker å forklare hva som foregår.
Lillebø, Jan M.
UT IGJEN: Store væpnede politistyrker kan konstatere at det ikke var snakk om noe ekte ran.
Lillebø, Jan M.
RANSVÅPEN: Våpenkopien som skapte full alarm.
LIV SOLLI OKKENHAUG (MMS)
Liv Solli Okkenhaug
I SIKTET: Statist Vinod Shah ble siktet på med politivåpen. De trodde han var en ekte raner. I bakgrunnen Dan DeVero, som leide ut modeller til innspillingen, og Tyggar Angel, som er ansvarlig for filminnspillingen.
LIV SOLLI OKKENHAUG (MMS)