— Respektløst og udemokratisk, mente alltid like engasjerte Erling Gjelsvik da han fikk vite at partene bare fikk komme til orde i fem minutter hver.

To utsendte fra Miljøverndepartementet var i går på befaring til Skansedammen. De skal avgjøre kommunens anke på Riksantikvarens varslede fredning av dammen, noe som setter en bom for det planlagte parkeringsanlegget.

Strid i syv år

Det ble etter hvert en stor forsamling ved gamle Skansen brannstasjon. Flere velforeninger, naboer for og imot fredning, samt folk fra kommune, fylkeskommune, byantikvar og Riksantikvaren dukket opp, sammen med nysgjerrige forbipasserende og pressen.

Striden har rullet siden 2001, da planene om parkering under Skansedammen ble lansert. For fem år siden vedtok bystyret planene, men i januar i år ble Aksjonsgruppen for vern av Skansedammen kronet med midlertidig seier. Da fredet Riksantikvaren dammen.

Stridens kjerne er vannspeilet i Skansedammen. Planen var å grave ut hele dammen, og erstatte den med et 20 centimeter høyt vannspeil, samt et parkanlegg rundt dammen. Under skulle det bli plass til boligsoneanlegg med 197 parkeringsplasser.

- Unikt kulturminne

  • Et sånt vannspeil vil gro igjen. Skansen brannstasjon og dammen slik de fremstår i dag er et unikt kulturminne. Dessuten kan dammen bidra til slukking av fremtidige branner i strøket, sa Tormod Kaland, som representerte aksjonsgruppen for vern.

Formann i Stølestrøkenes velforening, Frode Sjursen, hadde motsatt konklusjon.

  • Ting må bevares, men verden må gå fremover også. Parkeringsanlegget vil løse de trafikale problemene vi har i strøket, sa han, og avviste beskrivelsen av den nåværende dammen som en naturperle.
  • I dag kan vi ikke la små barn gå her, på grunn av faren for å drukne. Brønnloven sier at vannet må sikres. Å bygge parkeringsanlegg vil være et kinderegg som både sikrer vannet og løser trafikkproblemene, mente han.
  • Det er tusen steder i Bergen hvor barn kan drukne. Kommunen bruker useriøse argumenter i kampen for å ødelegge dammen, fnøs Gjelsvik i retur.

Vernetilhengerne pekte på at det finnes andre steder å bygge parkeringsanlegg i fjellet. Fugleliv og luftkvalitet ble også trukket frem som forhold mot bygging.

Uvisst når punktum settes

  • Vi er her for å lytte til partene, og å gi dem anledning til å komme med argumenter som ikke er blitt trukket frem tidligere. Dessuten er det viktig å se området med egne øyne, sier spesialrådgiver Ronny Henriksen fra Miljøverndepartementet.

Verken han eller kollega Benedicte Boye kan si noe om når en avgjørelse kan ventes, utover at det ikke blir i år.

  • Det er for tidlig i prosessen. Nå må vi gå gjennom alt vi har sett og hørt, sa Boye, som imidlertid hadde følgende kommentar til de engasjerte i den syv år gamle striden:
  • Jeg synes jeg har lest de fleste av disse argumentene tidligere.

Hva synes du bør gjøres med Skansen? Si din mening i kommentarfeltet!

IDYLL: En ting var alle enige om: Skansen i vintersol er idyllisk. Spesialrådgiver Ronny Henriksen (fremst) i Miljøverndepartementet og rådgiver Linda Veiby fra Riksantikvaren var blant de fremmøtte på befaringen ved Skansedammen i går. Neste år kommer den endelige avgjørelsen fra departementet.
Brekke, Eirik