Styret i Bergen SV kommer med krass kritikk av den rød-grønne regjeringen. Skyteskive for kritikken er håndteringen av spørsmålet om pengestøtten til de palestinske selvstyremyndighetene etter at Hamas overtok regjeringsmakten.

«At ei norsk regjering, utgått frå SV og deira samarbeidspartnar ikkje viser meir sjølstende frå den USA-styrte Midtausten-politikken er både overraskande og uakseptabelt», heter det i et enstemmig vedtak fra styret i Bergen SV. Det bes videre om at det klargjøres hvilken politikk den norske regjeringen står for. «Mens bistandsministeren har understreka at støtten ikkje skal stansas, har statsministeren sagt det motsatte og dermed direkte motsagt innhaldet i det bistandsministeren la til grunn», mener man i Bergen SV og oppfordrer til økt støtte direkte til de palestinske myndighetene og direkte til den Hamas-ledete regjeringen.