GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Reinås sier det ikke er noen klar sammenheng mellom etablering av sprøyterom og forebygging av overdosedødsfall. Kick-kultur — Heller ikke i Amsterdam har slike rom først og fremst hatt til hensikt å forebygge dødsfall, og er kommet på et tidspunkt hvor dødstallene allerede var tilbake på et kontrollert nivå. Reinås sier det eksisterer en ekstrem sprøytekultur blant heroinbrukere i Norge. Her injiserer nesten alle heroinbrukere, mot så lite som 15 prosent for eksempel i Amsterdam. Mens noen land har et stort innslag av heroinrøyking, er stoffbrukerne i Norge fanget i en kick-kultur hvor sprøyter er en nødvendighet.- Det er sannsynlig at etablerte sprøyterom ville bygge opp om denne kulturen istedenfor å svekke den. Letter omsetning Reinås mener sprøyterom vil gjøre omsetning og bruk av narkotika enda lettere, fordi en uforstyrret samling av stoffbrukere samles på et relativt lite område. - Etablering av sprøyterom vil ha en signaleffekt overfor både dem som skal håndheve loven, overfor stoffbrukere og publikum generelt i retning av at stoffbruk ikke er så forkastelig som vi tradisjonelt har ment. Vil vi det? Frykter vold Reinås frykter rg at etablering av sprøyterom kan flytte volden i stoffmisbrukermiljøet inn på institusjoner.- Vi vet også at omsetnings- og innkrevingsmetodene i stoffmiljøene kan være ganske drastiske. Å slippe en kriminell selvjustis til inne på en institusjon eller et kontaktsenter samtidig som det er innforstått at politiet skal holde seg unna, opplever jeg ikke som ønskelig, sier Knut T. Reinås. Han leder en europeisk prosjektgruppe som arbeider med tiltak for overdoseforebyggende tiltak.