Under en forelesning for jordmødre og helsesøstre fortalte overlegen detaljert om to pasienter hun hadde behandlet. Den ene pasienten ble gjenkjent av en deltaker som satt i klasserommet på Høgskolen i Bergen.

Kvinnen ble rasende da hun fikk høre at kjønnssykdommen hennes var blitt presentert i offentlighet, og varslet Helsetilsynet. De gir nå overlegen en advarsel for brudd på taushetsplikten.

— Vi mener bruddet innebærer en betydelig belastning for pasientene, sier fagsjef Gorm Grammeltvedt.

Vakte latter

Pasientens advokat mener overlegen latterliggjorde klienten gjennom sin fremstilling av sykehistorien.

«Til overmål ble historien fortalt som en digresjon, uten undervisningsverdi, hvis eneste formål var å vekke latter fra seminardeltakerne», skriver advokaten i et brev til Helsetilsynet.

I brevet står det også at klienten «opplever det som vanskelig å skulle måtte bevege seg i lokalsamfunnet» og opplever saken som et grovt overgrep mot sin personlige integritet.

Kurset som overlegen foreleste på ble arrangert av Høgskolen i Bergen i januar i år. Det er et såkalt «prevensjonskurs» som praktiserende jordmødre og helsesøstre deltar på for å få retten til å skrive ut p-piller. Seksuelt overførbare sykdommer er ett av temaene som tas opp.

Kun eksempler

Ifølge fagsjefen i Statens helsetilsyn er det uvanlig at helsepersonell får reaksjoner etter brudd på taushetsplikten.

— Vi besluttet å gi en advarsel i dette tilfellet fordi opplysningene må betegnes som svært sensitive, og de ble gitt til et større antall mennesker. Pasientene var lette å identifisere, sier Grammeltvedt.

Overlegen som jobber på Haukeland universitetssykehus, har uttalt til Helsetilsynet i Hordaland at hun fortalte sykehistoriene for å vise hvor vanskelig det kan være stille riktig diagnose. Hun innrømmet at opplysningene hun ga var altfor detaljerte.

Overfor Bergens Tidende ønsker hun ikke å kommentere saken.

Det gjør heller ikke advokatfullmektig Elin Ekeli, som representerer den ene pasienten. Hun mener saken er «for følsom».