Janicke Wichman Vassenden (40) jobber deltid i familiebedriften der mannen Torbjørn Vassenden (42) er daglig leder. Bedriften går bra. De synes begge de er privilegerte som har råd til å innrette seg så praktisk i forhold til jobb og hjemmets plikter. De har to barn, Amanda (6) og Aleksander (4).

— Det er enklest å se rent praktisk på arbeidsdelingen. Den som oppdager smulene på gulvene, henter støvsugeren. Det blir jo alltids litt å ta opp når det er to småunger i huset, sier Torbjørn.

— Likestilling med lik lønn for likt arbeid er bra, men jeg tar det meste av husarbeidet i og med at jeg jobber deltid, sier Janicke.

Torbjørn er tv-tekniker av fag, i utgangspunktet en meget kyndig bruker av husets mer avanserte installasjoner. Det skar seg likevel med vaskemaskinen da mannen skulle stelle hjemme. Mor var på sykehus med minstemann. Aleksander ble frisk, men vaskemaskinen slo seg vrang og ble aldri mer kjørbar.

— Det gjør meg ingenting at jeg tar det meste av husarbeidet i en periode. Det er kjekt å ha det rolig rundt seg om morgenen og kjekt å servere mannen ferdig middag. Så får heller jaget komme tilbake seinere, sier Janicke.

Torbjørn vasker ikke klær i den nye maskinen.

— Han trår til med hovedrengjøring og vindusvask, forklarer konen.

Hvilke rollebilder gir de så sine to små med denne relativt klassiske arbeidsdelingen? Verken Torbjørn eller Janicke er særlig opptatt av kjønnsroller og den slags mønster.

— Aleksander er flink til å lage eggerøre og det har han lært av sin far, sier mor.

TRADISJONELT: Etter fars uheldige omgang med vaskemaskinen, er det mor Janicke Wichman Vassenden som tar klesvasken. Friskusen Aleksander er flink med eggerøre, mens pianospillende Amanda sysler mest med jenteting.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG