• Dette er en takknemlig oppgave for alle er så positive, sier Fred Risberg der han står på stigen og svinger malerkosten i rommet som om kort tid skal blir lokale for en ungdomsklubb ved Barneklinikken på Haukeland sykehus.

ALF E. RIPLE

Klubben kommer i tillegg til en rekke andre aktiviteter som ildsjeler i Røde Kors Barnehjelp i Bergen har satt i gang for de unge pasientene.

Fred Risberg er nestleder i Barnehjelpen — en av de nye, yngre medlemmene som har satt nye ideer ut i livet, til glede for barna som må tilbringe kortere eller lengre tid på sykehus.

Ungdomsklubb

Ungdomsklubben kommer i stand i tett samarbeid med Ingvild Lilletvedt, som jobber i den forholdsvis nye stillingen som musikkterapeut ved klinikken. Hvem som først kom med idéen er de usikre på, poenget er at de i fellesskap er i ferd med å skape noe som kan glede de unge.

— Det er lett å tenke seg bare småbarn og leker på Barneklinikken, men her er pasienter opp til 16 år, og også tenåringene har behov for et tilbud, sier Ingvild Lilletvedt.

Klubben blir først og fremst for ungdom mellom 12 og 16 år. Men det kan vel tenkes at også de litt yngre får være med.

Fullt band-utstyr

Som maler av yrke, er det naturlig at Fred Risberg har fått dugnadsjobben med å sette et litt trist kjellerlokale i stand, mens kunstneren Anne Dorthea Haldorsen har tatt ut farger, lys og møbler, og skaffer dekorasjoner. To yngre kvinner fra Barnehjelpen skal være medhjelpere i Klubben, og her skal det bli musikk ettersom Røde Kors har kjøpt inn fullt utstyr til et band. Man tenker seg også mange andre aktiviteter, blant annet kurs i videofilming - kanskje blir resultatet en videofilm om barn på sykehus?

Teater og eventyr

Klubben er bare en del av Barnehjelpens kreative satsing ved Barneklinikken - en aktivitet som blir hilst velkommen av klinikkens ledelse og ansatte, fordi det er viktig å aktivisere barna på ettermiddags- og kveldstid.

En av initiativtakerne er Lars Øivind Øian, også han ganske ferskt styremedlem i Barnehjelpen. Med gode kontakter i forskjellige miljøer i Bergen, oppfatter han seg som en slags manager for mange av aktivitetene. Og de er i sannhet varierte.

I løpet av et halvt år har sykehuset bl.a. hatt besøk av Fyllingsdalen Teater med forestillingen «Ole Brumm», det har vært arrangert tryllekunstner-kurs og ballongfigur-kurs. Bergen kommunale kulturskole ha vært på besøk, det samme har skuespillere fra Den Nationale Scene som også har hatt eventyrstund, samt studentteateret Immaturus som gjestet med et tsjekkisk eventyrspill.

Ved sengekanten

Tilskuertallet kan variere fra 10 til 40, avhengig av pasientbelegg og etter hvor mange som til enhver tid er sengeliggende eller oppegående. Men i mange tilfelle får også de som ligger til sengs besøk av gjestende underholdere.

Ellers har Øian i tankene å arrangere eventyrgrupper for de minste barna. Slik aktivitet kan drives ved sengekanten, og kanskje kan barna selv være med på å dikte eventyr, tenker Øian høyt, og er heller ikke fremmed for tanken om dukketeater.

Mange av barna er i stand til å delta i aktiviteter utenfor sykehuset, andre bor hjemme i deler av behandlingstiden. Også disse får tilbud gjennom Barnehjelpen.

Ikke minst populært er det at spillere fra Ulriken Eagles og Tertnes kommer på jevnlige besøk og deler ut billetter til sine basket- eller håndballkamper. Flere av barna har vært på DNS og sett forestillingen «Heksene», og noen har vært på konsert i «Harmonien». I slike tilfeller er det foreldrenes ansvar å sørge for transporten.

KLUBB. Nestleder i Barnehjelpen, Fred Risberg, svinger malerkosten med friske farger i lokalet som skal bli ungdomsklubb. Barneklinikkens musikkterapeut Ingvild Lilletvedt ser til at han gjør skikkelig arbeid
FOTO: ALF E. RIPLE