De ga hverandre varme håndtrykk, de tre administrerende direktørene som undertegnet samarbeidsavtalen i går ettermiddag. Nå gjenstår det bare å gjøre håndtrykk til handling i et internasjonalt energimarked der de tre står sterkere samlet.

— Jeg håper dette fører til at vi vinner flere kontrakter i konkurranse med de store aktørene i det internasjonale markedet. Vi er tjent med å utfylle hverandre, i stedet for å konkurrere hverandre i hjel, sier administrerende direktør Arvid Nøttvedt i Christian Michelsen Research.

Administrerende direktør Kjell Bendiksen ved Institutt for energiteknikk er hjertens enig.

— Vi blir alle for små til å gi anbud hver for oss. Dette er et skritt i retning av et norsk energilandslag, sier han.

Felles ansikt utad

De tre forskningssentrene har til sammen nærmere 1000 ansatte, og en årsomsetning på nesten en milliard. Dermed utgjør de den største samarbeidsstrukturen innenfor energiforskning i Norge.

— På energiområdet ligger Norge i verdenstoppen innen forskning. Vi kan utnytte ressursene langt bedre ved å samarbeide, sier administrerende direktør Kjetil Stuland i Rogalandsforskning.

— Dette er noe som ligger i tiden. Både hotellkjeder og flyselskaper inngår allianser, sier han.

— Også forskningspolitisk er det lettere å forholde seg til én enn tre, legger Bendiksen til.

De tre direktørene ønsker å dra veksler på hverandre, og oppnå mer effektiv ressursbruk innen norsk energiforskning. De presiserer at forskningssentrene fremdeles er tre uavhengige selskaper.

— Men vi diskuterer felles markedsføring og en felles identitet utad, sier Nøttvedt.

fakta/Alliansepartnerne

N Christian Michelsen Research er et forskningsaksjeselskap, med Universitetet i Bergen som hovedeier. Driver med forskning innen petroleum, energiteknikk, teknisk sikkerhet, marin instrumentering og miljø. Har en årsomsetning på 110 millioner og cirka 110 ansatte.

N Institutt for energiteknikk er et energi-, miljø- og nukleærteknologisk forskningssenter. IFE har en årsomsetning på 500 millioner, og rundt 550 fast ansatte.

N Rogalandsforskning er et uavhengig forskningsinstitutt innen petroleum, gass, miljø og samfunns- og næringsutvikling. RF har en omsetning på 300 millioner, og nærmere 310 ansatte.