RANDI KVINGE

Hvis området blir fredet, kommer det til å fremstå slik det er i dag med vannspeil og brannstasjon. Mens problemene med parkering i Sandviken og ulovlig bading i Skansedammen, derimot, ikke blir løst.

Fortidsminneforeningen i Bergen har sendt inn forslag til Riksantikvaren om at Skansenanlegget må fredes. Dessuten har Aksjonsgruppen for vern av Skansendammen levert 3200 underskrifter til ordfører Herman Friele tidligere i år. Selv om Riksantikvaren har kjent til området lenge, var de på befaring for første gang i går.

— Området er veldig fint, men vi kan ikke ta noe konkret stilling med det samme om det er grunnlag for fredning, sier førstekonsulent Sjur Mehlum.

For at et område skal kunne fredes, må det ha stor eller regional interesse. Dessuten skal bygningsmassen være opprinnelig.

— Branntårnbygningen fremstår helt klar som en veldig godt bevart bygning. Når det gjelder vannspeilet må vi se hva vi kan få ut av det, og lete frem historisk kildemateriale, forteller Mehlum.

— Når blir det avklart om stedet kan fredes?

— Vi håper å få saken avgjort før jul, men først vil vi diskutere saken med byantikvaren i Bergen og andre faglige miljøer i landet, sier han.

Han tror ikke liknende anlegg i Norge er blitt fredet, og understreker at det generelt skal mye til for at et område kan fredes.

— Fredning er et veldig sterkt virkemiddel, og det er bare en promille av landets totale bygningsmasse som er fredet, forteller han.