KARI PEDERSEN TORSTEIN STANGENES

Pengene til den nye skøytebanen vil styret hente i boligsonefondet. Der står det cirka 30 millioner kroner. De pengene er øremerket selve boligsoneanlegget på Skansen.

Nye 10 millioner som var tiltenkt boligsonefondet, har byrådet foreslått å overføre til bykassen.

— Finnes det da penger i boligsonefondet til skøytebanen?

— Bystyret har ennå ikke gjort endelig vedtak om å overføre 2003-pengene til bykassen, påpeker Borghild Lekve, direktør for Bergen Parkeringsselskap.

Forslaget om en kunstfrossen isbane på Skansen er i tråd med et vedtak som bystyret gjorde i januar 2003. Den gang ba bystyret om at det ble gjort noe for å heve Skanseparkens rekreasjonsverdi, for eksempel en skøytebane.

— Er dette et plaster på såret for de krefter på Skansen som motarbeider dette parkeringsanlegget?

— Jeg tror beboerne på Skansen får en fantastisk løsning. Det er allerede satt av midler for å opparbeide parken, som skal bli veldig flott og tilgjengelig. I tillegg skal vi sanere trafikk i området og få bilene bort fra gategrunn. Til syvende og sist tror jeg beboerne på Skansen blir veldig fornøyde, sier Borghild Lekve.

I kveld har Parkeringsselskapet invitert til åpent møte i rådhusets kantine. Der skal beboerne få se planene for parken.