Formålet med fredingen er å verne Skansen brannstasjon og Skansedammen som et intakt kulturhistorisk eksempel på brannvernanlegg fra første det av det 20. århundre, skriver Riksantikvaren på sine hjemmesider.

Det formelle vedtaket ble gjort 18. januar i år.

Bygget etter bybrannen

Stasjonen er tegnet av arkitekt Th. Bjørnstad, og sto ferdig i september 1903, samtidig med Sandviken brannstasjon. Det ble prioritert å bygge nye brannstasjoner, etter bybrannen 22. september 1901.

Skansedammen ble laget i 1881, men også tidligere har det vært vannreservoar på stedet. Damanlegget har vært svært viktig for brannslukkingen. Skansen brannstasjon ble lagt ned i 1972, og Riksantikvaren omtaler det som et landemerke i byen.

Fredingen skal verne anlegget som et teknisk-industrielt kulturminne, og som et verdifullt uttrykk for en perioder da impulser fra jugendstilen ble blandet med lokale byggetradisjoner, skriver Riksantikvaren.

Ikke parkeringsanlegg

Skansen brannstasjon fredes, dermed er det over og ut for det planlagte parkeringsanlegget. De planene forutsatte at skansedammen skulle bli redusert til et 20 cm. dypt vannspeil.

Byråd Lisbeth Iversen sier hun hadde visse forutanelser om avgjørelsen.

— Parkeringsanlegget er det kroken på døren for, jeg kan ikke se at vi har noen ankemuligheter. Vi må komme tilbake til bystyret med en sak - det er satt av en del midler til et slikt anlegg - og se på alternative løsninger, sier Iversen.

Hun synes det er aller verst at det har tatt så lang tid.

Nesten provosert

— Dette var jo et tiltak myntet på å sikre de gamle bygningene for å få vekk gateparkeringen slik at brannbilene kom frem og derigjennom sikre bedre brannvern i dette viktige historiske området. Riksantikvaren må antagelig ha vektet det viktigere at dybden i Skansedammen ble beholdt fremfor disse andre hensynene. Jeg blir nesten provosert over at det har tatt så ufattelig lang tid, sier Iversen.

— Hvilke parkeringalternativer finnes?

— Det er det for tidlig og for vanskelig å si noe om. Det må bli i fjell, men det er en krevende øvelse, sier Iversen.

Synes du det var riktig av Riksantikvaren å frede Skansen brannstasjon og Skansedammen? Si din mening under!

Rune Berentsen